Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. júl 2020, utorok
 

Vycestovali sme za cirkvami a náboženskými spoločnosťami v rámci plnenia úlohy Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2019 – 2020

19. 06. 2020

Ako sme už niekoľkokrát informovali, ÚSV ROS sa postupne stretáva s predstaviteľmi jednotlivých cirkví a náboženských spoločností. Tento raz sme vycestovali na východ Slovenska, kde sme sa v Prešove stretli so zástupcami Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku a tiež Pravoslávnej cirkvi na Slovensku. Následne sme v Košiciach navštívili riaditeľa Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní v Slovenskej republike. Na stretnutie s Reformovanou kresťanskou cirkvou sme vycestovali do Komárna a následne sme u nás na úrade privítali zástupcu Kresťanských zborov na Slovensku.

Stretli sme sa už s väčšinou registrovaných cirkví a náboženských spoločností a v nasledujúcich dňoch máme naplánované aj ďalšie stretnutia so zvyšnými cirkvami.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]