Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. máj 2024, nedeľa
 

VÝZVA: Hľadáme analytika/analytičku zverejnených datasetov na portáli otvorených dát

12. 04. 2024

Logo OGP Slovensko

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) otvára výzvu na predloženie návrhov k vypracovaniu Analýzy zverejňovania datasetov na portáli otvorených dát.

Analýza vychádza z plnenia úlohy B. 10 Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2017 – 2019 (PDF, 905 kB),  schváleného uznesením vlády SR č. 104/2017, ktorá znie „vypracovať analýzu zverejňovania datasetov ústredných orgánov štátnej správy na portáli otvorených dát a predložiť ju na zasadnutie Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie.“

Cieľom analýzy je:

 • zmapovať existujúce datasety organizácií na portáli otvorených dát;
 • porovnať počet zverejnených datasetov v gescii jednotlivých organizácií s minuloročným stavom;
 • zhodnotiť zverejnené datasety vyplývajúce z prieskumov najžiadanejších datasetov a API;
 • zvýšiť povedomie medzi organizáciami o význame otvorených dát.

Analýza prináša aj postavenie Slovenska v rôznych medzinárodných rebríčkoch hodnotenia otvorených dát.   

Od riešiteľa/riešiteľky sa očakáva:

 • oboznámenie sa s predchádzajúcimi analýzami publikovanými od roku 2017
 • v spolupráci s Dátovou kanceláriou MIRRI SR /správcom portálu otvorených dát získanie dát o zverejnených datasetoch na portáli otvorených dát
 • vypracovanie kvantitatívnej a kvalitatívnej analýzy, v súlade s predchádzajúcimi analýzami
 • spracovanie pripomienok k zverejnenému návrhu analýzy
 • finálne spracovanie analýzy
 • vizualizácia výstupov analýzy v PowerBI

Časová alokácia práce:

 • apríl 2024 - jún 2024, v rozsahu 75 hodín

Odmena:

 • 20 eur na hodinu, dohodou o vykonaní práce

Zadanie je vhodné aj pre študentov a študentky VŠ v relevantom odbore, so záujmom, vedomosťami a skúsenosťami s problematikou otvorených dát.


V prípade záujmu či ďalších otázok sa neváhajte obrátiť na Luciu Lacika (lucia.lacika (at) minv.sk).


 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]