Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. máj 2024, štvrtok
 

Výzva: Vyjadrite sa k prieskumu k najžiadanejších datasetov a API

15. 05. 2018

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) realizuje v rámci záväzkov B.8 a B.15 uznesenia vlády č. 104/2017 (Akčného plánu (PDF, 905 kB) Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2017-2019) každoročne prieskum verejnosti o najžiadanejších datasetoch a otvorených aplikačných programových rozhraniach (API) verejnej správy.

Výsledky minuloročného prieskumu sme komunikovali jednotlivým rezortom a ostatným orgánom štátnej správy. Na začiatku roku 2018 sme hodnotili, či boli najžiadanejšie datasety a API dotknutými organizáciami zverejnené. Následne sme iniciovali rokovania za účasti Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES) s tými dotknutými organizáciami, ktoré dáta nezverejnili.

Na stretnutiach sme zisťovali dôvody rezortov a ostatných orgánov štátnej správy pre nezverejnenie najžiadanejších datasetov a API – zaujímali sme sa, aké technické, legislatívne, licenčné či finančné prekážky bránia vo zverejnení žiadaných informácií.

Vďaka takto realizovanému prieskumu môžu vedúce rezorty v oblasti otvorených údajov a API (ÚPVII, NASES, ÚSVROS) reagovať na potreby zverejňovateľov. V záujme pomoci rezortom a v záujme napĺňania úlohy zverejňovania otvorených informácií sme v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu do pripravovanej dopytovej výzvy v téme „Údajov“ v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra zaviedli podmienky, aby žiadosti o podporu zo strany verejnej správy v sebe obsahovali aj riešenia na sprístupnenie týchto prioritných datasetov.

Prieskum, obsahujúci odpovede spolu s informáciami, ktoré sme získali na osobných stretnutiach s vybranými rezortmi, nájdete na tomto odkaze. Na dokument môžete reagovať svojimi podnetmi alebo pripomienkami do 31. mája 2018.

Ďakujeme za Vaše podnety.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]