Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. august 2022, nedeľa
 

Z denníkov - Júl 2022

29. 07. 2022

PODA 2

ÚRADU, KTORÝ NEROZUMIE SÁM SEBE, NEMÔŽU ROZUMIEŤ ANI OBČANIA.

Aktivity zamerané na regionálnu úroveň neustále napredujú.

  • V prvom rade sa, samozrejme, zameriavame na participáciu ako nástroj na efektívnejšiu komunikáciu medzi jednotlivými orgánmi verejnej správy a občianskym, ale aj súkromným sektorom.
  • Výsledky diagnostiky participatívnych procesov, ktoré realizovali naši krajskí koordinátori participácie v Nitrianskom, Banskobystrickom, Žilinskom, Prešovskom a Košickom samosprávnom kraji však ukázali aj inú vec.

Sami úradníci totiž vidia veľký priestor na zlepšenie aj vo vnútroinštitucionálnej participácii.

Medziodborová spolupráca totiž často naráža na viaceré problémy. Niektoré vychádzajú z povahy fungovania verejnej správy, iné sú otázkou chýbajúceho nadhľadu nad danými témami, pri iných jednoducho nie je čas vnímať problematiku aj mimo hraníc vlastného rezortu. Preto sa v najbližších týždňoch spolu s Participation Factory zameriame na možnosti zlepšenia participatívneho dizajnu verejných politík priamo na krajských úradoch.

Nástrojov už teraz vidíme viacero:

  • Koncept open cofee zameraný na neformálne rozhovory o jednotlivých agendách;
  • Online share pointy, ktoré dajú úradníkom lepší prehľad o aktivitách úradov;
  • Živé formy zdieľania poznania a vedomostí medzi jednotlivými úradmi.

Všetko s cieľom zaviesť dlhodobo udržateľnejšiu a efektívnejšiu verejnú správu (Operačný program Efektívna verejná správa), ktorá bude lepšie reagovať na potreby občanov.

Robime na indexe

Otvorené vládnutie budujeme na Slovensku už od roku 2011 keď vznikol Úrad splnomocnenca vlády SR. pre rozvoj občianskej spoločnosti. Za tie roky sa toho bezpochyby podarilo realizovať veľa, avšak vyčísliť, odvážiť, či zmerať tak abstraktný koncept ako je otvorené vládnutie a tak rôznorodé aktivity, ktorými ho podporujeme môže byť komplikované. Preto začíname pracovať na tvorbe indexu pre hodnotenie otvoreného vládnutia na Slovensku. Podobne ako pri podpore zúčtovateľnosti si uvedomujeme, že máme možnosť zúročiť členstvo Slovenska v mnohých medzinárodných organizáciách (napr. OGP alebo OECD), a vypracovali sme rešerš dostupných indexov pre meranie otvoreného vládnutia a pridružených politík. Z výsledného rešeršu dokážeme vytvoriť metodiku hodnotenia otvoreného vládnutia, ktorá bude reflektovať kultúrne, demografické a politické špecifiká Slovenska.

Pri prvotných diskusiách vyvstalo niekoľko špecifických výziev, ktorým sa budeme venovať v lete: nosnou téma indexu bude Participácia, nakoľko práve participácia je nielen ústredný motív projektu NP PARTI II, ale hlavne prehlbovanie participácie je aj spoločenskou objednávkou. Čo sa zatiaľ ukazuje ako výzva našej práce je uchopenie konceptu zúčtovateľnosti - adekvátna definícia nechýba len v slovenčine ale aj v mnohých iných svetových jazykoch. Naša situácia je ale ešte trochu náročnejšia, zúčtovateľnosť musíme definovať tak aby sme z nej vedeli odvodiť čo najviac merateľných ukazovateľov.

Pripravujeme program na konferenciu Summer party NP Parti

Sme nadšení, že po prvý krát predstavíme niektoré príklady dobrej praxe širokému publiku, a to na konferencii Summer party NP Parti vo Vodárenskom múzeu. Tešiť sa môžete na príklady z Macedónska a Estónska, ktoré si spoločne participatívne vyskúšame na mestách a obciach v našich podmienkach.

Nevynecháme ani dobrú prax zo Slovenska a v panelovej diskusii s názvom “Vedia úrady zrozumiteľne komunikovať?” sa s hostkami Jankou Zvončekovou z Úradu pre verejné obstarávanie, Natáliou Pindrochovou z Úradu na ochranu oznamovateľov a Elenou Gallovou Kríglerovou z Centra pre výskum etnicity a kultúry na Slovensku zamyslíme nad otvorenou komunikáciou odborných úradov a vzťahom k budovaniu dôvery občanov v inštitúcie a vládu. 

Nebudeme však prezrádzať viac - príďte do Vodárenského múzea a zúčastnite sa programu aj k otvorenému vládnutiu! Všetky informácie ako aj registráciu nájdete v článku ku konferencii.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]