Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. február 2024, utorok
 

Zasadala rada vlády pre mimovládne organizácie

05. 12. 2023

rada-mimovladky3

V utorok 5. decembra 2023 sa uskutočnilo zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie. Zasadnutie viedla prvá štátna tajomníčka ministerstva vnútra Lucia Kurilovská v zastúpení predsedu Rady - ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka.

V úvode zasadnutia boli predstavení noví členovia rady: štátni tajomníci všetkých rezortov a splnomocnenec vlády pre rómske komunity.

Prvou prerokovanou témou boli priority dôležité v kontexte prijatého vládneho programového vyhlásenia. Ide o Akčný plán a Koncepciu rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2022 – 2030 a Akčný plán Otvoreného vládnutia na roky 2024-2026. Kľúčovou informáciou je, že vláda považuje občiansky sektor za jeden z dôležitých pilierov demokratického zriadenia. Hlási sa  k politike otvoreného vládnutia, transparentnosti, podpory občianskej participácie a dobrovoľníctva, ako aj ďalšieho rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku.

Zasadnutie rady

Zasadnutie Rady bolo  príležitosťou pre konštruktívnu výmenu názorov a návrhov s cieľom posilniť partnerstvo medzi vládou a neziskovým sektorom. Bolo tiež priestorom na debatu o praktických krokoch v implementácii strategických dokumentov.

Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Filip Vagač vo výročnej správe za rok 2023 informoval o plnení úloh, medzi ktoré patrí napríklad participácia neziskových organizácii pri krízových situáciách.

Štátna tajomníčka Lucia Kurilovská a vládny splnomocnenec Filip Vagač

Na zasadnutí rady sa diskutovalo aj o ďalšom plnení akčných plánov. Aktuálne sú rozpracované viaceré body, napríklad uznávanie dobrovoľníckej práce ako forma spolufinancovania pri projektoch podporovaných z verejných zdrojov, či zapájanie sa zamestnancov verejnej správy do dobrovoľníctva.

Prvá  štátna tajomníčka Lucia Kurilovská pri týchto témach  podporila diskusiu a prispela k rozhodovaciemu procesu. Jej účasť na zasadnutí potvrdzuje záväzok vlády k otvorenému dialógu a spolupráci s mimovládnymi organizáciami pri pokračovaní rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku.

 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]