Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. január 2022, štvrtok
 

Zúčastnili sme sa diskusie v Senáte Parlamentu ČR a Darcovského summitu 2021

06. 12. 2021

V dňoch 24. a 25. novembra 2021 sme sa v rámci zahraničnej pracovnej cesty zúčastnili podujatí, ktoré sa venovali aspektom individuálneho a firemného darcovstva v Českej republike v kontexte udržateľnosti a reštartu po náročnej spoločenskej situácii.  Na základe pozvania podpredsedníčky Senátu Parlamentu ČR Jitky Seitlové sme mohli byť súčasťou diskusie pri okrúhlom stole, ktorej téma bola „Udržitelnost jako východisko – z pohledu občanské společnosti, byznysu a médií“. S prítomnými účastníkmi a účastníčkami sme diskutovali o podpore finančnej udržateľnosti verejne prospešných aktivít a darcovstva, ako aj o možných nástrojoch a formách získavania prostriedkov na tieto aktivity. Prezentované boli najčerstvejšie prieskumy a štatistiky českého darcovstva v pandemickom roku 2020, v ktorom sa ešte viac ukázala potreba on-line nástrojov využívaných pri verejných zbierkach, ako aj zmysel darcovskej SMS. Druhou témou diskusie bola podpora diverzity ako dôležitého nástroja pre pokrízový reštart v spoločnosti, ktorá sa zameriavala na aktuálnu situáciu v oblasti rovnosti príležitostí na trhu práce v Českej republike a na Slovensku.

Na diskusiu v Senáte Parlamentu ČR nadväzoval jedenásty ročník Darcovského summitu, ktorý bol tiež venovaný téme udržateľnosti. Na podujatí, ktoré každoročne organizuje Fórum dárců – celorepublikový spolok zastrešujúci darcov v ČR, sa stretli zástupcovia všetkých sektorov, aby sa spoločne venovali reštartu po náročnom období, a to v kontexte občianskej spoločnosti, podnikateľského prostredia a médií. Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martin Giertl prezentoval vybrané aspekty a nástroje individuálneho a firemného darcovstva na Slovensku a význam konkrétnych nástrojov v roku 2020. Časť jeho príspevku sa venovala aj inštitútu asignácie dane z príjmu, ktorý nepriamo ovplyvňuje podobu darcovstva na Slovensku. Na záver podujatia prebehlo slávnostné vyhlásenie cien Fóra dárců pre osobnosti filantropie, ktoré sú inšpiráciou nielen pre oblasť charitatívnych aktivít, ale pre celú spoločnosť. Za pozvanie ešte raz ďakujeme.

Výstupy z Darcovského summitu 2021 sú dostupné na tomto odkaze:  https://www.donorsforum.cz/aktuality/darcovsky-summit/darcovsky-summit-2021.html

okruhly stolokruhly stolsamit1samit 2samit 3 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]