Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. apríl 2024, pondelok
 

Zúčastnili sme sa konferencie Nové kompetencie akademickej knižnice – Otvorená veda, otvorené repozitáre

07. 11. 2019

V stredu 6. novembra sa na Rektoráte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach uskutočnil 2. ročník odbornej konferencie Nové kompetencie akademickej knižnice. Tento rok bola pozornosť zameraná najmä na témy otvorená veda, otvorený prístup či digitálne repozitáre, ktorým sa v rámci Iniciatívy pre otvorené vládnutie venujeme aj na Úrade splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, a to v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR.

Účastníci konferencie sa zhodli, že akademické knižnice sú zásadným aktérom v otázkach otvorenej vedy a otvoreného prístupu k jej výsledkom. Už teraz v súvislosti s týmito témami plnia akademické knižnice množstvo úloh, v rámci neustáleho pokroku sa však pred knižnicami a univerzitami otvárajú nové výzvy spojené s érou online publikovania, otázkou verejných licencií či rozhodnutím o vytvorení inštitucionálnych repozitárov. Pre inšpiráciu vystúpili na konferencii aj prednášajúce zo susedného Česka a prezentovali svoje skúsenosti z prostredia akademickej knižnice a prevádzkovania jej vlastného repozitára.

Podujatie sa nieslo v znamení vzájomnej výmeny skúseností a príkladov z praxe, ktoré budú určite prínosné pre ďalšie akademické knižnice na Slovensku, ktoré majú ambíciu rozvíjať svoje pôsobenie na poli otvorenej vedy a otvoreného prístupu.

Konferencia v Košiciach

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]