Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. jún 2024, pondelok
 

Zverejňujeme Analýzu stavu účelových zariadení cirkví a náboženských spoločností a ďalších subjektov zriadených cirkvami a náboženskými spoločnosťami, ktoré vykonávajú obdobné činnosti ako MNO

18. 12. 2020

V rámci plnenia úlohy č. 11 Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2019 – 2020 (PDF, 523 kB), ktorá znie Vypracovať analýzu stavu účelových zariadení cirkví a náboženských spoločností a ďalších subjektov zriadených cirkvami a náboženskými spoločnosťami, ktoré vykonávajú obdobné činnosti ako mimovládne neziskové organizácie, Vám prinášame finálnu analýzu (PDF, 11 MB) vypracovanú úradom splnomocnenca.

Analýza Vám odkryje, v akých všeobecne prospešných oblastiach pôsobia registrované cirkvi a náboženské spoločnosti v Slovenskej republike, kto je ich cieľovými skupinami, v akých častiach Slovenska vykonávajú svoje aktivity, ale aj to, v čom sa ich činnosť prekrýva s činnosťou mimovládnych neziskových organizácií.

Analýza poslúži ako zdroj doteraz chýbajúcich informácií o fungovaní cirkví a náboženských spoločností ako neoddeliteľných súčastí občianskej spoločnosti, východisko k potenciálnym legislatívnym či systémovým zmenám v prospech rozvoja občianskej spoločnosti, či ako podklad pre všetky cirkvi a náboženské spoločnosti na ich rozvoj a plánovanie ich aktivít rôzneho druhu, ktoré sú všeobecne prospešné a spoločensky veľmi cenné.

ÚSV ROS v rámci plnenia úlohy komunikoval a aj sa osobne stretol so zástupcami všetkých registrovaných cirkví a náboženských spoločností a aj touto cestou im ďakuje za spoluprácu a poskytnutie dôležitých informácií pre vypracovanie analýzy.


Analýza stavu účelových zariadení cirkví a náboženských spoločností a ďalších subjektov zriadených cirkvami a náboženskými spoločnosťami, ktoré vykonávajú obdobné činnosti ako MNO (PDF, 11 MB)

Príloha č. 1 (PDF, 129 kB)

 

 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]