Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. apríl 2020, sobota
 

Všetky správy


:


Uskutočnilo sa 18. zasadnutie Monitorovacieho výboru operačného programu Efektívna verejná správa
29. 11. 2019

Dňa 14. 11. 2019 sa splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti zúčastnil 18. riadneho zasadnutia Monitorovacieho výboru operačného programu Efektívna verejná správa, kde bol na základe zaslaných a vyhodnotených pripomienok schválený návrh revízie operačného programu. Okrem hlavných...

Aj Vaša organizácia je dôležitá pre výskum neziskového sektora!
28. 11. 2019

Ste mimovládna nezisková organizácia, ktorá pracuje na Slovensku? Chceme o Vás vedieť viac! Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v spolupráci s univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici si Vás dovoľuje osloviť v rámci realizácie výskumu občianskej...

Z denníkov analytiky - November 2019
25. 11. 2019

Začali sme vzdelávať zamestnancov Úradu vlády SR ako participovať V novembri sme pokračovali sériou školení Participatívna tvorba verejných politík, ktoré sme tentokrát otvorili pre zamestnancov Úradu vlády SR. Štátna správa je pre nás prioritou, pretože na ňu sa pri participatívnej...

Úradný spravodaj 18. - 22. november 2019
22. 11. 2019

Čím žije úrad splnomocnenca tento týždeň? Pilotný projekt č. 1: Pripravená aktualizácia Stratégie dlhodobej sociálno-zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike 20. 11. 2019 Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti  zastrešil v rámci národného projektu...

Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2020 – 2021 schválený Vládou SR
20. 11. 2019

Vláda Slovenskej republiky schválila na svojom zasadnutí dňa 13. novembra 2019 v poradí štvrtý akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie na Slovensku (uznesenie vlády SR č. 553/2019). Nový akčný plán nadväzuje na predchádzajúce akčné plány, ale obsahuje menej úloh ako predchádzajúci...

Pilotný projekt č. 1: Pripravená aktualizácia Stratégie dlhodobej sociálno-zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike
20. 11. 2019

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti  zastrešil v rámci národného projektu Participácia spoluprácu organizácie Asociácia na ochranu práv pacientov SR a rezortov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstva zdravotníctva SR...

Úradný spravodaj 11. - 15. november 2019
15. 11. 2019

Čím žije úrad splnomocnenca tento týždeň? Zasadala pracovná skupina pre prípravu eurofondových výziev na Ministerstve životného prostredia 15. 11. 2019 V stredu 13. novembra zasadala na Ministerstve životného prostredia zatiaľ jediná pracovná skupina cielene zriadená pre zapojenie aktérov do...

Zasadala pracovná skupina pre prípravu eurofondových výziev na Ministerstve životného prostredia
15. 11. 2019

V stredu 13. novembra zasadala na Ministerstve životného prostredia zatiaľ jediná pracovná skupina cielene zriadená pre zapojenie aktérov do prípravy eurofondových výziev. Vznik pracovnej skupiny sme iniciovali v spolupráci s Martinou B. Paulíkovou, ktorá je členkou monitorovacieho...

«  5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15  »
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]