Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 5. jún 2020, piatok
 

Všetky správy


:


Úradný spravodaj 14. apríl - 24. apríl 2020
24. 04. 2020

Čím žije úrad splnomocnenca tento týždeň? O otvorenom vládnutí a otvorenej vede so štátnym tajomníkom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 22.04.2020 Dňa 20. apríla 2020 diskutoval splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martin Giertl so štátnym tajomníkom Ministerstva...

O otvorenom vládnutí a otvorenej vede so štátnym tajomníkom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
22. 04. 2020

Dňa 20. apríla 2020 diskutoval splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martin Giertl so štátnym tajomníkom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) pre vedu a výskum Ľudovítom Paulisom o spoločných prienikoch rezortu a úradu splnomocnenca v téme otvoreného...

Koronavírus ovplyvňuje aj parti rozpočty
17. 04. 2020

Participatívne rozpočty na stredných školách v Trnavskom, Bratislavskom a Trenčianskom kraji sa museli v školskom roku 2019/2020 pre Covid-19 zrušiť. Touto cestou by sme chceli poďakovať zamestnancom krajov, ktorí boli proaktívni a chceli zaviesť parti rozpočty na svojich...

Z denníkov analytiky - Apríl 2020
17. 04. 2020

Ako sa pripraviť a zrealizovať semištruktúrovaný kvalitatívny rozhovor Dňa 6.apríla 2020 sa konal tréning zameraný na zber dát a spôsoby zapájania verejnosti, alebo konkrétnych aktérov s cieľom získania ich podnetov a názorov prostredníctvom semištruktúrovaných kvalitatívnych rozhovorov. Tréning s...

Rokovanie Odbornej projektovej rady projektu Výskum MNO a OS
15. 04. 2020

V stredu 08. apríla 2020 sa v rámci národného projektu „Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti“(NP Výskum MNO a OS) konalo rokovanie Odbornej projektovej rady, ktorá odborne dozerá na realizáciu projektových aktivít. Vzhľadom na súčasnú...

Úradný spravodaj 30. marec - 09. apríl 2020
09. 04. 2020

Čím žije úrad splnomocnenca tento týždeň? Návrh téz do Programového vyhlásenia vlády SR 2020 – 2024 09.04.2020 V marci 2020 komunikoval splnomocnenec vlády hlavné odporúčania vychádzajúce zo základných agiend vedeniu Ministerstva vnútra SR cez podklady do Programového vyhlásenia vlády. <...

Návrh téz do Programového vyhlásenia vlády SR 2020 – 2024
09. 04. 2020

V marci 2020 komunikoval splnomocnenec vlády hlavné odporúčania vychádzajúce zo základných agiend vedeniu Ministerstva vnútra SR cez podklady do Programového vyhlásenia vlády: Úvod Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti je zodpovedný na plnenie záväzkov, vyplývajúcich z ...

Aktivity Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a občianskeho sektora v súvislosti s COVID-19
08. 04. 2020

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ďalej len „ÚSV ROS“) od vyhlásenia mimoriadnej situácie dňa 12. marca 2020 komunikuje s mimovládnymi neziskovými organizáciami (ďalej len „MNO“), Komorou za MNO pri Rade vlády SR pre MNO o vzniknutej situácii, o úlohe MNO,...

«  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8  »
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]