Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. jún 2021, štvrtok
 

Všetky správy


:


Národný projekt Výskum MNO a OS prináša s partnermi z ministerstiev návrhy štyroch verejných politík
25. 03. 2021

Národný projekt Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti prináša v rámci Podaktivity 2 ďalšie výstupy, tentokrát v podobe návrhov štyroch verejných politík, ktoré boli tvorené s použitím dát a odporúčaní z rozsiahleho...

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo výzvu na projekty pre mládež
22. 03. 2021

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR podporí prácu s mládežou prostredníctvom dotačnej výzvy PRIORITY. Výzva je súčasťou dotačnej schémy Programy pre mládež na roky 2014-2021. V tomto roku sa subjekty môžu uchádzať o maximálnu alokáciu 20 000 EUR na jeden projekt. Cieľom výzvy je...

O výsledkoch nášho výskumu občianskej spoločnosti a mimovládnych neziskových organizácií už v pondelok v Slovenskom rozhlase
19. 03. 2021

Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martin Giertl bude spoločne s Vierou Žúborou z Bratislava Policy Institute diskutovať v pondeľnajšom vysielaní relácie Kontakty na Slovenskom rozhlase.  Témou diskusie bude občianska spoločnosť na Slovensku, ako aj výsledky a...

Prieskum dopytu verejnosti po najžiadanejších datasetoch pokračuje spracovaním získaných podnetov
17. 03. 2021

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti každoročne od roku 2017 vykonáva prieskum najžiadanejších datasetov, ktoré by mali byť zverejnené zo strany štátnej správy. Cieľom tejto pravidelnej úlohy je podporiť a stimulovať podnikateľské prostredie, aktivitu a kreativitu...

Príprava návrhu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2021 – 2030
17. 03. 2021

Posledný Akčný plán na roky 2019 – 2020 zadefinoval v úlohe č. 13 prípravu a tvorbu novej Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2021 -2030 (ďalej len „Koncepcia“). Na základe vzniknutej pandemickej situácie bol termín na predloženie návrhu Koncepcie na rokovanie...

Výzva Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja
16. 03. 2021

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlasuje novú výzvu na predkladanie žiadostí o štátnu dotáciu na podporu rozvoja regiónov. Oprávnenými žiadateľmi pre túto výzvu sú: regionálna rozvojová agentúra, slovenská časť euroregiónu európske zoskupenie územnej spolupráce...

Splnomocnenec vlády SR odovzdal na podujatí Dobrovoľník roka ocenenie Srdce na dlani
12. 03. 2021

Dňa 11. marca 2021 sa uskutočnil 12. ročník slávnostného odovzdávania ocenení Dobrovoľník roka, ktoré organizovalo Národné dobrovoľnícke centrum – CARDO v spolupráci s Platformou dobrovoľníckych centier a organizácii na Slovensku a Ministerstvom zahraničných vecí a ...

Podujatie Fondy EÚ a participácia prepájalo perspektívy a skúsenosti
09. 03. 2021

Vo štvrtok, (26.2.2021) sme zorganizovali podujatie Fondy EÚ a participácia: skúsenosti a perspektívy, ktorého cieľom bolo spojiť pohľady a vymeniť názory na stav otvorenosti fondov EÚ a ich prínosu pre rozvoj medzisektorovej spolupráce a občianskej spoločnosti. Podujatie otvorili splnomocnenec...

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]
 

© 2021 Ministerstvo vnútra SR. Web dizajn a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems. Vyhlásenie o prístupnosti | Vyhlásenie o cookies (PDF, 398 kB)