Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. január 2020, nedeľa
 

Všetky správy


:


Z denníkov analytiky - November 2019
25. 11. 2019

Začali sme vzdelávať zamestnancov Úradu vlády SR ako participovať V novembri sme pokračovali sériou školení Participatívna tvorba verejných politík, ktoré sme tentokrát otvorili pre zamestnancov Úradu vlády SR. Štátna správa je pre nás prioritou, pretože na ňu sa pri participatívnej...

Úradný spravodaj 18. - 22. november 2019
22. 11. 2019

Čím žije úrad splnomocnenca tento týždeň? Pilotný projekt č. 1: Pripravená aktualizácia Stratégie dlhodobej sociálno-zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike 20. 11. 2019 Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti  zastrešil v rámci národného projektu...

Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2020 – 2021 schválený Vládou SR
20. 11. 2019

Vláda Slovenskej republiky schválila na svojom zasadnutí dňa 13. novembra 2019 v poradí štvrtý akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie na Slovensku (uznesenie vlády SR č. 553/2019). Nový akčný plán nadväzuje na predchádzajúce akčné plány, ale obsahuje menej úloh ako predchádzajúci...

Pilotný projekt č. 1: Pripravená aktualizácia Stratégie dlhodobej sociálno-zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike
20. 11. 2019

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti  zastrešil v rámci národného projektu Participácia spoluprácu organizácie Asociácia na ochranu práv pacientov SR a rezortov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstva zdravotníctva SR...

Úradný spravodaj 11. - 15. november 2019
15. 11. 2019

Čím žije úrad splnomocnenca tento týždeň? Zasadala pracovná skupina pre prípravu eurofondových výziev na Ministerstve životného prostredia 15. 11. 2019 V stredu 13. novembra zasadala na Ministerstve životného prostredia zatiaľ jediná pracovná skupina cielene zriadená pre zapojenie aktérov do...

Zasadala pracovná skupina pre prípravu eurofondových výziev na Ministerstve životného prostredia
15. 11. 2019

V stredu 13. novembra zasadala na Ministerstve životného prostredia zatiaľ jediná pracovná skupina cielene zriadená pre zapojenie aktérov do prípravy eurofondových výziev. Vznik pracovnej skupiny sme iniciovali v spolupráci s Martinou B. Paulíkovou, ktorá je členkou monitorovacieho...

Naša práca na podpore participácie, partnerstva a prepájaní rôznych aktérov nám priniesla cenu!
14. 11. 2019

Dňa 12. novembra 2019 sme si v Starej Tržnici prevzali spomedzi troch nominovaných cenu za príspevok k napĺňaniu cieľov udržateľného rozvoja SDGs 2019 v kategórii Verejný sektor, ktorú udeľovala Nadácia Pontis na konferencii o zodpovednom podnikaní v strednej a východnej Európe...

Večer kliník na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity
11. 11. 2019

Dňa 6. novembra 2019 sme sa zúčastnili na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave podujatia pod názvom: Štúdium je zábava! Jednalo sa o neformálne stretnutie študentov a pedagógov Právnickej fakulty v Trnave, na ktorom sa prezentovali rôzne právnické kliniky, ktoré môžu...

«  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  »
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]