Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. máj 2020, štvrtok
 

Všetky správy


:


Z denníkov analytiky - Marec 2020
03. 03. 2020

Väčšina stredných škôl z Bratislavského samosprávneho kraja a Trnavského samosprávneho kraja zapojených do programu PARTI ROZPOČTY NA ŠKOLÁCH má za sebou prvú fázu, v ktorej prostredníctvom spoločenskej hry zoznámili svojich žiakov s tým, čo to je a ako funguje...

Čo čaká národný projekt Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti v roku 2020
02. 03. 2020

V roku 2020 prejde národný projekt Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti niekoľkými fázami, ktoré na seba nadväzujú. Analýza, interpretácie a odporúčania Podaktivita 1 predstavuje kľúčovú aktivitu projektu slúžiacu k popisu stavu a smerovania...

Úradný spravodaj 17. - 28. február 2020
28. 02. 2020

Čím žije úrad splnomocnenca tento týždeň? Aktualizovaný zoznam kontaktných osôb Iniciatívy pre otvorené vládnutie počas plnenia Akčného plánu na roky 2020 - 2021 28.02.2020 Dňa 12. decembra 2019 sa na pôde ÚSV ROS uskutočnilo stretnutie kontaktných osôb pre Iniciatívu pre otvorené vládnutie z...

Aktualizovaný zoznam kontaktných osôb Iniciatívy pre otvorené vládnutie počas plnenia Akčného plánu na roky 2020 - 2021
28. 02. 2020

Dňa 12. decembra 2019 sa na pôde ÚSV ROS uskutočnilo stretnutie kontaktných osôb pre Iniciatívu pre otvorené vládnutie z jednotlivých rezortov. Hlavnou témou stretnutia bol prijatý Akčný plán Inciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2020 - 2021, predstavenie jednotlivých úloh, kontextu a očakávania...

Z denníkov analytiky - Február 2020
25. 02. 2020

Uskutočnila sa prvá prednáška nového predmetu „Verejná politika na Slovensku“ 17. februára 2020 sme sa zúčastnili prvej prednášky v rámci novovytvoreného predmetu Verejná politika na Slovensku, ktorý je výsledkom spolupráce Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej...

Mimovládne organizácie môžu požiadať o grant v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť
24. 02. 2020

Dňa 30. januára 2020 bola Európskou komisiou vyhlásená výzva ISFP-2019-AG-THB, ktorá je zameraná na financovanie nadnárodných projektov v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi. O grant v rámci tejto výzvy môžu žiadať aj mimovládne organizácie. Viac informácií k podmienkam...

Splnomocnenec navštívil zahraničných Slovákov na tzv. Dolnej zemi
20. 02. 2020

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti zorganizoval v dňoch 26.-28.1.2020 stretnutia so zahraničnými Slovákmi z tzv. Dolnej zeme. Išlo o Slovákov, ktorých komunity už od 18. storočia žijú v obci Nadlak (Rumunsko), Báčsky Petrovec (Srbsko) a Slovenský Komlóš (Maďarsko). Počas...

Splnomocnenec sa stretol s komisárkou pre osoby so zdravotným postihnutím
19. 02. 2020

Dňa 12. februára 2020 sa splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martin Giertl stretol s komisárkou pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr. Zuzanou Stavrovskou. Zhovárali sa o prienikoch vo svojich agendách, najmä v oblasti služieb poskytovaných mimovládnymi...

«  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  »
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]