Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 5. jún 2020, piatok
 

Všetky správy


:


Aktualizovaný zoznam kontaktných osôb Iniciatívy pre otvorené vládnutie počas plnenia Akčného plánu na roky 2020 - 2021
28. 02. 2020

Dňa 12. decembra 2019 sa na pôde ÚSV ROS uskutočnilo stretnutie kontaktných osôb pre Iniciatívu pre otvorené vládnutie z jednotlivých rezortov. Hlavnou témou stretnutia bol prijatý Akčný plán Inciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2020 - 2021, predstavenie jednotlivých úloh, kontextu a očakávania...

Z denníkov analytiky - Február 2020
25. 02. 2020

Uskutočnila sa prvá prednáška nového predmetu „Verejná politika na Slovensku“ 17. februára 2020 sme sa zúčastnili prvej prednášky v rámci novovytvoreného predmetu Verejná politika na Slovensku, ktorý je výsledkom spolupráce Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej...

Mimovládne organizácie môžu požiadať o grant v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť
24. 02. 2020

Dňa 30. januára 2020 bola Európskou komisiou vyhlásená výzva ISFP-2019-AG-THB, ktorá je zameraná na financovanie nadnárodných projektov v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi. O grant v rámci tejto výzvy môžu žiadať aj mimovládne organizácie. Viac informácií k podmienkam...

Splnomocnenec navštívil zahraničných Slovákov na tzv. Dolnej zemi
20. 02. 2020

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti zorganizoval v dňoch 26.-28.1.2020 stretnutia so zahraničnými Slovákmi z tzv. Dolnej zeme. Išlo o Slovákov, ktorých komunity už od 18. storočia žijú v obci Nadlak (Rumunsko), Báčsky Petrovec (Srbsko) a Slovenský Komlóš (Maďarsko). Počas...

Splnomocnenec sa stretol s komisárkou pre osoby so zdravotným postihnutím
19. 02. 2020

Dňa 12. februára 2020 sa splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martin Giertl stretol s komisárkou pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr. Zuzanou Stavrovskou. Zhovárali sa o prienikoch vo svojich agendách, najmä v oblasti služieb poskytovaných mimovládnymi...

TÝŽDEŇ OTVORENÉHO VLÁDNUTIA 2020: Staňte sa súčasťou najväčšieho podujatia k otvorenému vládnutiu na Slovensku!
19. 02. 2020

Milí priatelia, milé priateľky otvoreného vládnutia na Slovensku, s radosťou vám oznamujeme, že jubilejný piaty ročník Týždňa otvoreného vládnutia sa uskutoční v dňoch 26. – 29. mája 2020 v Bratislave. Týždeň otvoreného vládnutia 2020 bude jedinečným podujatím, ktoré ponúkne...

Pracovná skupina k plneniu úloh B.9. a B.10. Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2019 – 2020 zameraných na dobrovoľníctvo pokračuje vo svojej práci
18. 02. 2020

Dňa 12. februára 2020 sa už po druhýkrát stretla pracovná skupina k plneniu úloh Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2019 – 2020 venovaných dobrovoľníctvu. Cieľom daných úloh je analyzovať možné legislatívne zmeny a doplnenia Zákona o dobrovoľníctve,...

Banskobystrický rozvojový dialóg: diskutovali sme o stave regiónu a jeho rozvoji
17. 02. 2020

3. a 4. februára 2020 sme v spolupráci s úradom Banskobystrického kraja a pod záštitou primátora mesta Banská Bystrica v starej radnici v Banskej Bystrici diskutovali so zástupcami občianskej spoločnosti, samospráv a štátnej správy o stave a výzvach regiónu...

«  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11  »
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]