Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. júl 2024, pondelok
 

Aj Vaša organizácia je dôležitá pre výskum neziskového sektora!

28. 11. 2019

Ste mimovládna nezisková organizácia, ktorá pracuje na Slovensku? Chceme o Vás vedieť viac!

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v spolupráci s univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici si Vás dovoľuje osloviť v rámci realizácie výskumu občianskej spoločnosti a neziskového sektora, ktorý je najväčším v novodobej histórii samostatného Slovenska.

Výskum sa realizuje prostredníctvom národného projektu „Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti". Cieľom tohto výskumu je popísať socioekonomický prínos neziskového sektora a zachytiť trendy rozvoja občianskej spoločnosti.

Zapojiť sa môžete vyplnením dotazníka, ktorý je určený pre zástupcov mimovládnych organizácií a je spracovávaný anonymne (údaje zo vstupného formulára slúžia iba na overenie subjektov a štatistické účely).

Kliknite na nasledujúci odkaz pre jeho vyplnenie: http://crystalresearch.sk/limesurvey/index.php/321649?lang=sk.

Vyplnením dotazníka prispejete v rámci výskumu k väčšej vzorke za Vašu všeobecno-prospešnú oblasť neziskového sektora a zlepšeniu zberu dát ako aj ich získavanie pre neziskový sektor do budúcnosti. Výstupy z výskumu budú po spracovaní k dispozícii širokej odbornej, ale aj laickej verejnosti. Výstupy a analýzy sú určené zástupcom MNO a platforiem ako podklad pri návrhoch verejných politík, resp. presadzovaní požiadaviek voči štátu či samospráve. Viac informácií o projekte nájdete na našej webovej stránke https://www.minv.sk/?ros_vyskum.

Vopred ďakujeme za spoluprácu!

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]