Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. jún 2024, štvrtok
 

Analýza: Socio-ekonomický prínos neziskového sektora

04. 12. 2020

Po jednotlivých častiach štúdie o občianskej spoločnosti na Slovensku Vám Úrad splnomocnenca prináša vybrané zistenia z „Analýzy socio-ekonomického prínosu neziskového sektora pre spoločnosť“ (PDF, 1 MB), ktorá bola vypracovaná Univerzitou Mateja Bela v rámci národného projektu Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti. 

Štúdia vychádza z rozsiahleho zberu dát a jej cieľom je komplexne zmapovať mimovládny neziskový sektor na Slovensku, popísať a vysvetliť kľúčové aspekty jeho fungovania v kontexte súčasného stavu a vývojových trendov občianskej spoločnosti a identifikovať jeho sociálny a ekonomický prínos pre spoločnosť. 

Vybraná časť štúdie je zameraná na prekážky neziskových organizácií, ktoré im bránia v dosahovaní ich cieľov. 


 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]