Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. júl 2024, pondelok
 

Diskusia o prvotných výstupoch národného projektu Výskum MNO a OS

07. 02. 2020

Fotografia z konferencie Dňa 5. februára 2020 sa v priestoroch Národného osvetového centra konala diskusia o prvotných výstupoch národného projektu Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti.

V úvode podujatia vystúpili odborníci spolupracujúci na projekte, Michal Vašečka, Zora Bútorová, Jana Feherpataky-Kuzmová, Veronika Fishbone Vlčková a Alžbeta Brozmanová Gregorová, ktorí na základe prvotných zistení z prieskumu verejnej mienky, fokusových skupín a zberu socioekonomických dát hovorili o stave občianskej spoločnosti na Slovensku. Z realizácie fokusových skupín a prieskumu verejnej mienky vyplynulo, že v našej spoločnosti stále prevláda pozitívna emócia voči mimovládnym neziskovým organizáciám, keďže občania vnímajú predovšetkým ich užitočnosť. Fokusové skupiny tiež ukázali, že prevláda optimizmus a silná viera v pozitívnu spoločenskú zmenu, čo je spojené predovšetkým s vývojom po vražde novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.

Dôležitou súčasťou podujatia boli vystúpenia garantov sektorových rád projektu, ktorí predstavili jednotlivé všeobecno-prospešné oblasti, t.j. kultúra a duchovné hodnoty, životné prostredie, ľudské práva, zdravie, sociálne služby a pomoc, vzdelávanie, veda a výskum, šport, dobrovoľníctvo, rozvojová spolupráca a humanitárna pomoc. Garanti popísali súčasný stav jednotlivých sektorov, pomenovali ich najzávažnejšie problémy, či vyzdvihli dosiahnuté úspechy.

Na záver prebehla diskusia s účastníkmi podujatia, ktorej cieľom bol zber podnetov z prostredia mimovládnych organizácii a občianskej spoločnosti. Výstupy z tejto diskusie budú použité nielen v rámci národného projektu, ale zároveň aj ako jeden zo vstupov pri príprave Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti do roku 2030, ktorú v súčasnosti na úrade splnomocnenca participatívne pripravujeme.  

Fotografia z konferencie Fotografia z konferencie Fotografia z konferencie

 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]