Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. jún 2024, sobota
 

Národný projekt Výskum MNO a OS pripravil návrh satelitného účtu tretieho sektora

12. 10. 2021

Úrad splnomocnenca (USV ROS) v rámci ďalšej podaktivity národného projektu „Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti“ (Podaktivita 4) pripravil Návrh zavedenia a fungovania satelitného účtu tretieho sektora (PDF, 2 MB)“, ktorého cieľom je zaviesť dlhodobý a štandardizovaný spôsob zberu požadovaných dát o neziskovom sektore.

Špecifikácia zbieraných dát, ich zdroje a periodicita zberu konkrétnych údajov bola tvorená projektovými expertami a odborníkmi ÚSV ROS v nadväznosti na predchádzajúce fázy projektu. V tejto podaktivite bolo kľúčové zapojenie partnera projektu, Štatistického úradu SR, vzhľadom na jeho špecifické zákonné kompetencie v oblasti zberu dát. Štatistický úrad sa aktívne podieľal na nastavovaní metodiky zberu dát, získavaní dát a súčasne aj pri preskúmavaní, ako dáta zbierať udržateľným spôsobom.

Zavedenie funkčného satelitného účtu na Slovensku by nám v budúcnosti mohlo umožniť pravidelne sledovať príslušné položky na existujúcich účtoch Štatistického úradu SR a vďaka tomu systematicky získavať dôveryhodné informácie o treťom sektore. 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]