Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. máj 2024, utorok
 

Projekt Výskum MNO a OS pripravil návrh na vyhodnocovanie vplyvov legislatívy na občiansku spoločnosť

19. 07. 2021

Úrad splnomocnenca (ÚSV ROS) v rámci ďalšej podaktivity národného projektu „Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti“ (Podaktivita 3) preskúmal a navrhol možnosti, ako by tvorcovia verejných politík mali vyhodnocovať vplyvy svojej navrhovanej regulácie s ohľadom na občiansku spoločnosť. 

Tvorcovia verejných politík musia pri predkladaní materiálov na rokovanie vlády vypracovávať doložku vybraných vplyvov, pričom medzinárodne sa čoraz viac presadzuje ďalšia požiadavka, aby boli verejné politiky tvorené bližšie a s väčším ohľadom na tzv. konečného prijímateľa, čo je často občan, resp. celá občianska spoločnosť. Projektoví experti ÚSV ROS v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR (vzhľadom na kompetenciu v oblasti RIA 2020 – Stratégia lepšej regulácie) preto prehodnotili zapracovanie vplyvu na občiansku spoločnosť do jednej spomedzi troch možností:

  • do Správy o účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu (§ 7 ods. 1 písm. d) Zákona o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky),
  • do metodiky posudzovania sociálnych vplyvov, a/alebo do metodiky posudzovania vplyvov na služby verejnej správy, 
  • alebo do novej analýzy vplyvov na občiansku spoločnosť.

Výsledkom práce expertnej skupiny ÚSV ROS je návrh optimálneho spôsobu posudzovania vplyvov a to prostredníctvom vytvorenia novej „Analýzy vplyvov na občiansku spoločnosť (PDF, 469 kB)“, ktorá sa zameriava na šesť základných oblastí:

  • dotknutí aktéri občianskej spoločnosti,
  • uskutočnenie konzultácií k predkladaným návrhom,
  • administratívne a finančné náklady predkladanej regulácie,
  • vplyv danej regulácie na prostredie občianskej spoločnosti,
  • vplyv danej regulácie na prístup aktérov občianskej spoločnosti k finančným a nefinančným zdrojom,
  • spolupráca občianskej spoločnosti a verejnej moci.

Súčasťou výstupov je aj „Metodický postup pre analýzu vplyvov na občiansku spoločnosť (PDF, 673 kB)“ a konkrétny návrh na zmenu a doplnenie „Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov (PDF, 401 kB)“, ktorý navrhuje, ako by mala byť metodika doplnená s ohľadom na občiansku spoločnosť. 

Návrh novej analýzy slúži ako podklad pre úvahy o budúcej právnej úprave a bude predmetom ďalších rokovaní s Ministerstvom hospodárstva.


 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]