Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. jún 2024, piatok
 

Rokovanie Odbornej projektovej rady projektu Výskum MNO a OS

15. 04. 2020

V stredu 08. apríla 2020 sa v rámci národného projektu „Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti“(NP Výskum MNO a OS) konalo rokovanie Odbornej projektovej rady, ktorá odborne dozerá na realizáciu projektových aktivít. Vzhľadom na súčasnú situáciu so šírením koronavírusu sa rokovanie realizovalo online formou. Rokovania sa zúčastnil splnomocnenec vlády  Martin Giertl, zástupcovia jednotlivých všeobecno-prospešných oblastí, predstavitelia spolupracujúcich rezortov, členovia projektového tímu a prizvaní hostia. 

Sociologička Zora Bútorová informovala členov Odbornej projektovej rady o aktuálnom stave spracovania dát získaných z prieskumu verejnej mienky, ktoré sú analyzované pomocou štandardných štatistických metód. Sociológ Michal Vašečka ďalej informoval členov rady o aktuálnom stave spracovania dát získaných z fokusových skupín. Spolu bolo realizovaných 48 fokusových skupín, čo je viac než v akomkoľvek inom výskume na Slovensku. Projektový manažér Martin Mňahončák informoval členov rady o zbere dát v oblasti socio-ekonomického prínosu neziskového sektora. Úlohou analytikov Univerzity Mateja Bela, ktorá je partnerom projektu, bude poskytnúť predstavu o tom, ako vyzerá celý sektor mimovládnych neziskových organizácií. Úlohou projektových sektorových rád bude spracovávať vybrané otázky vo vzťahu k všeobecno-prospešnej oblasti, ktorú zastupujú. Vzhľadom na aktuálnu situáciu ohľadom koronavírusu budú ďalšie pôvodne plánované odborné činnosti v harmonograme projektu posunuté.

Martin Giertl na záver rokovania zdôraznil, že budeme mať prvýkrát v novodobej histórii dáta o občianskej spoločnosti na Slovensku, vďaka čomu môžeme urobiť reflexiu v oblasti neziskového sektora a pripravovať opatrenia do budúcnosti.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]