Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. marec 2024, pondelok
 

Rokovanie „Sektorovej rady pre občiansku spoločnosť“ projektu Výskum MNO a OS

28. 05. 2020

Vo štvrtok 28. 05. 2020 sa v rámci národného projektu „Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti“ konalo rokovanie Sektorovej rady pre občiansku spoločnosť, ktorá zastrešuje prípravu odbornej analýzy výstupov za jednotlivé časti výskumu, tzn. fokusové skupiny a prieskum verejnej mienky.

Predmetom stretnutia bola diskusia o predbežnej štruktúre výstupu projektu, ktorým bude Analýza socioekonomického prínosu neziskového sektora a stavu a trendov rozvoja občianskej spoločnosti. Členovia rady sa zhodli na predbežnom návrhu štruktúry analýzy, ktorá bude pozostávať z častí venovaných občianskej spoločnosti, neziskovému sektoru, mládeži, prieskumu verejnej mienky, fokusovým skupinám a dotazníkom pre zber dát. Súčasťou analýzy bude aj časť zameraná na jednotlivé sektorové rady, ktorých úlohou je interpretovať zozbierané dáta z pohľadu navrhovaného vývoja občianskej spoločnosti a neziskového sektora. Dôležitým prvkom analýzy budú závery a odporúčania pre tvorbu verejných politík.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]