Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. marec 2024, pondelok
 

Spoločné stretnutie sektorových rád projektu Výskum MNO a OS

22. 09. 2020

Začiatkom septembra sa v rámci národného projektu „Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti“ konalo stretnutie všetkých projektových sektorových rád. Predmetom stretnutia bola diskusia k odporúčaniam a odovzdaniu finálnych analýz za jednotlivé rady (ako súčasť výstupu projektu, ktorým je „Analýza socioekonomického prínosu neziskového sektora a stavu a trendov rozvoja občianskej spoločnosti“). Stretnutia sa zúčastnil aj Boris Strečanský, ktorý poskytol členom rád svoje pripomienky k formulovaniu odporúčaní. Sektorové rady dostali úlohu zvážiť konkrétne pripomienky, zapracovať ich a odovzdať finálne analýzy do konca septembra.

Manažér projektu Martin Mňahončák na záver stretnutia informoval členov sektorových rád, že úrad splnomocnenca plánuje koncom októbra zorganizovať spoločné stretnutie Odbornej projektovej rady s Komorou mimovládnych neziskových organizácií, na ktorom bude prezentovaný aktuálny stav projektu a takisto základné zistenia vyplývajúce z realizovaného výskumu.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]