Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. marec 2024, pondelok
 

Spoznajte oblasti neziskového sektora na Slovensku: Kultúra a duchovné hodnoty

13. 10. 2020

V rámci krátkych kapitol o všeobecne prospešných oblastiach neziskového sektora na Slovensku Vám predstavujeme ďalšiu oblasť – oblasť kultúry a duchovných hodnôt (PDF, 926 kB).

Vnímanie roly kultúry a umenia je v slovenskom prostredí ešte stále chápané ako akási spoločenská nadstavba a nie kľúčový nástroj potrebný pre porozumenie protirečivosti spoločenských pohybov a ich kultiváciu. V tomto dokumente autori pracujú s pojmom kultúra ako s oblasťou asociovanou najmä so súčasnými umeleckými formami (divadlo, tanec, hudba, vizuálne umenie, literatúra), uchovávaním, ochranou a aktualizáciou kultúrneho dedičstva v jeho hmotnej a nehmotnej podobe, rozvojom kreatívneho priemyslu. Zároveň pracujú aj s organizáciami, ktoré takto vymedzenú kultúru produkujú a reprodukujú a ktoré sú súčasťou občianskej spoločnosti.

Kultúra a duchovné hodnoty


Úrad splnomocnenca Vám prináša krátke kapitoly o všeobecne prospešných oblastiach neziskového sektora na Slovensku, ktoré zadefinoval Zákon o registri. Dozviete sa, ako jednotlivé oblasti fungujú, kto sú ich kľúčoví aktéri, aké strategické dokumenty boli v daných oblastiach prijaté, či akým spôsobom sú financované. Kapitoly budú súčasťou finálnej analýzy národného projektu „Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti“, ktorá bude zverejnená už koncom roka.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]