Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. júl 2024, štvrtok
 

Spoznajte oblasti neziskového sektora na Slovensku: Sociálne služby a sociálna pomoc

23. 10. 2020

V rámci krátkych kapitol o všeobecne prospešných oblastiach neziskového sektora na Slovensku vám predstavujeme ďalšiu oblasť – oblasť sociálnych služieb a sociálnej pomoci (PDF, 930 kB), ktorá presahuje do viacerých spoločensko-sociálnych sfér života a rieši rôzne životné situácie obyvateľstva.

Do tejto oblasti patria sociálne služby, sociálno-právna ochrana detí a mládeže a sociálna kuratela, rodová rovnosť a podporované služby zamestnanosti. Mimovládne neziskové organizácie pôsobiace v sociálnej oblasti majú významné postavenie, realizujú svoje aktivity a poskytujú svoje služby v praxi po celom Slovensku a sú obhájiteľným rovnocenným partnerom pre verejné inštitúcie pri tvorbe efektívnych verejných politík.

Ilustračný obrázok sociálnych služieb a sociálnej pomoci


Úrad splnomocnenca Vám prináša krátke kapitoly o všeobecne prospešných oblastiach neziskového sektora na Slovensku, ktoré zadefinoval Zákon o registri. Dozviete sa, ako jednotlivé oblasti fungujú, kto sú ich kľúčoví aktéri, aké strategické dokumenty boli v daných oblastiach prijaté, či akým spôsobom sú financované. Kapitoly budú súčasťou finálnej analýzy národného projektu „Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti“, ktorá bude zverejnená už koncom roka. 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]