Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. júl 2024, pondelok
 

VÝZVA: Zapojte sa do fokusových skupín v rámci projektu Výskum MNO a OS

30. 04. 2019

Vážení občania a vážené občianky, predstavitelia a predstaviteľky mimovládnych neziskových organizácií,

dovoľujeme si Vás pozvať na fokusové skupiny, ktoré realizuje Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v rámci národného projektu „Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti“. Hlavným cieľom národného projektu je kvalitnejšia tvorba verejných politík pomocou získavania relevantných dát a informácií o celej občianskej spoločnosti.

Predmetom rozhovorov počas fokusovej skupiny bude občianska angažovanosť a hodnotenie stavu spoločnosti na Slovensku (aktuálny stav, problémy a očakávania do budúcnosti). Fokusové skupiny budú moderovať Michal Vašečka, Viera Žúborová, Katarína Čavojská a Elena Gallová Kriglerová. Výstupom série fokusových skupín, resp. výstupom projektu bude analýza socioekonomického prínosu neziskového sektora a trendy rozvoja občianskej spoločnosti.

Fokusové skupiny sa uskutočnia v nasledovných termínoch (jedna fokusová skupina trvá 120 minút):   

 • Bratislava - 20.5.2019, 21.5.2019 14.6.2019
 • Malacky - 22.5.2019
 • Pezinok - 23.5.2019
 • Trnava  - 10.6.2019
 • Komárno - 11.6.2019
 • Prievidza - 6.6.2019 a 7.6.2019  
 • Nitra - 12.6.2019
 • Žilina - 17.6.2019 a 18.6.2019
 • Banská Bystrica - 19.6.2019 a 20.6.2019
 • Lučenec - 20.6.2019 a 21.6.2019
 • Svidník - 27.5.2019 a 28.5.2019
 • Prešov - 28.5.2019  a 29.5.2019
 • Košice - 30.5.2019, 31.5.2019 4.6.2019          

Pri prihlasovaní do fokusovej skupiny je potrebné zaradiť sa do jednej z nasledujúcich skupín:

 • Formálne organizácie – zástupcovia/zástupkyne a členovia/členky mimovládnych neziskových organizácií, vrátane dobrovoľníkov/dobrovoľníčok (mimovládnymi neziskovými organizáciami sú a) nadácie b) neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby c) neinvestičné fondy d) občianske združenia, odborové organizácie a organizácie zamestnávateľov e) organizácie s medzinárodným prvkom),
 • Neformálne organizácie – účastníci/ účastníčky online-virtuálnej komunity (napr. blogeri/ blogerky, influenceri/influencerky), členovia/členky dobrovoľníckych skupín, svojpomocných skupín, neregistrovaných iniciatív a neformálnych združení, proti-systémových združení, neregistrovaných náboženských skupín, sociálni inovátori/ sociálne inovátorky / intelektuáli / intelektuálky, aktívni občania /aktívne občianky (ktorí / ktoré sa nejakým spôsobom angažujú napr. vo svojom meste/v obci)  ,
 • Občan / Občianka – občan / občianka SR nad 18 rokov, ktorý/ktorá sa nijakým spôsobom neangažuje (nie je členom ani členkou žiadnej organizácie, platformy, nie je dobrovoľníkom/dobrovoľníčkou, atď.).

Do fokusovej skupiny sa môžete prihlásiť vyplnením registračného formulára. Pozvánka s presným časom a miestom konania fokusovej skupiny Vám bude doručená prostredníctvom emailu.

V prípade akýchkoľvek otázok sa neváhajte obrátiť na Martina Mňahončáka.


 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]