Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. júl 2024, pondelok
 

Život projektu počas roka 2019 vo výskume neziskového sektora a občianskej spoločnosti

07. 11. 2019

V rámci Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti sa od marca 2019 realizuje rozsiahly projekt, zameraný na výskum neziskového sektora občianskej spoločnosti na Slovensku.

Na začiatku sme sa zamerali na prípravné fázy:

 • Zostavili sme Odbornú projektovú radu11 sektorových rád, ktoré sú tvorené expertmi a odborníkmi z mimovládneho sektora. Títo odborní pracovníci reprezentujú všeobecne prospešné oblasti, v ktorých pôsobia mimovládne neziskové organizácie na Slovensku. Jedna sektorová rada je špeciálne venovaná mládeži a jedna občianskej spoločnosti.
 • Odborní pracovníci projektu spolupracovali pri príprave metodiky zberu dát a výskumných otázkach, pracovali na popise súčasného stavu verejno-prospešných oblastí neziskového sektora za jednotlivé sektory.

Počas letných mesiacov sme začali so zberom dát:

1. Zber dát v oblasti stavu a trendov vývoja občianskej spoločnosti, organizovaný našim úradom:

 • Zrealizovali sme 48 fokusových skupín a skupinových rozhovorov, rozdelených po celom Slovensku:
  • západ: Bratislava, Trnava, Malacky, Pezinok, Komárno, Nitra, Oponice, Prievidza
  • stred: Banská Bystrica, Žilina, Trenčín, Lučenec
  • východ: Košice, Prešov, Svidník, Humenné
  • Ďalej sme zrealizovali reprezentatívny prieskum verejnej mienky na vzorke 2 000 občanov nad 18 rokov a 1 000 občanov vo veku 15 až 30 rokov. 

2. Zber dát v oblasti socioekonomického prínosu neziskového sektora, realizovaný našim partnerom, Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici:

 • Tu prebiehalo a ďalej prebieha individuálne oslovovanie mimovládnych organizácií s cieľom získať odpovede od 1 200 organizácií.

Ďalší partner projektu, Štatistický úrad SR realizoval aktivity potrebné k príprave Satelitného účtu tretieho sektora, ktorý bude kľúčovým aspektom v poslednej podaktivite projektu.

Projekt prechádza do svojej ďalšej fázy:

 • Univerzita Mateja Bela finalizuje Metodiku pre zber dát o občianskej spoločnosti a neziskovom sektore.
 • Začíname spracovávať zozbierané dáta.
 • Všetci odborní pracovníci projektového tímu sa budú podieľať na tvorbe Analýzy socioekonomického prínosu neziskového sektora a stavu a trendov rozvoja občianskej spoločnosti, ktorá má byť sfinalizovaná začiatkom druhej polovice roka 2020.

Ďakujeme všetkým členom mimovládnych organizácií a občanom, ktorí sa zapojili do doterajších fáz projektu a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu, o ktorej budeme priebežne informovať.

 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]