Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. máj 2024, utorok
 

Správy - Výskum neziskového sektora a občianskej spoločnosti


:


Občianska spoločnosť na Slovensku - fokusové skupiny a skupinové rozhovory
20. 11. 2020

V rámci rozsiahlej štúdie o občianskej spoločnosti na Slovensku, ktorá bude súčasťou finálnej analýzy národného projektu „Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti“, Vám prinášame vybrané zistenia z realizácie fokusových skupín a...

Občianska spoločnosť na Slovensku
16. 11. 2020

Po sérii kapitol o všeobecne prospešných oblastiach neziskového sektora vám úrad splnomocnenca prináša vybrané zistenia zo štúdie o občianskej spoločnosti na Slovensku, ktorá bude súčasťou finálnej analýzy národného projektu „Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania...

Spoznajte oblasti neziskového sektora na Slovensku: Šport
12. 11. 2020

V rámci krátkych kapitol o všeobecne prospešných oblastiach neziskového sektora na Slovensku Vám predstavujeme ďalšiu oblasť – oblasť športu.  Šport je dôležitý spoločenský fenomén, ktorý sa postupne stal neoddeliteľnou súčasťou zdravého životného štýlu, globálneho zábavného priemyslu a ...

Spoznajte oblasti neziskového sektora na Slovensku: Ľudské práva
06. 11. 2020

V rámci krátkych kapitol o všeobecne prospešných oblastiach neziskového sektora na Slovensku Vám predstavujeme ďalšiu oblasť – oblasť ľudských práv a advokačných aktivít.  Ľudské práva vo väčšej či menšej miere reálne ovplyvňujú každú oblasť života na celoštátnej i lokálnej úrovni, každú...

Spoznajte oblasti neziskového sektora na Slovensku: Vzdelávanie, veda, výskum a vývoj
30. 10. 2020

V rámci krátkych kapitol o všeobecne prospešných oblastiach neziskového sektora na Slovensku Vám predstavujeme ďalšiu oblasť – oblasť vzdelávania, vedy, výskumu a vývoja. Vzdelávanie je pevnou súčasťou rozvoja a pôsobenia mimovládnych neziskových organizácií. Na Slovensku máme stovky občianskych...

Spoznajte oblasti neziskového sektora na Slovensku: Zdravie
26. 10. 2020

V rámci krátkych kapitol o všeobecne prospešných oblastiach neziskového sektora na Slovensku Vám predstavujeme ďalšiu oblasť – oblasť zdravia. Táto oblasť neziskového sektora sa úzko prelína so štandardným inštitucionálnym rámcom rezortu a dopĺňa a skvalitňuje aktivity štátu v oblasti ochrany a...

Spoznajte oblasti neziskového sektora na Slovensku: Sociálne služby a sociálna pomoc
23. 10. 2020

V rámci krátkych kapitol o všeobecne prospešných oblastiach neziskového sektora na Slovensku vám predstavujeme ďalšiu oblasť – oblasť sociálnych služieb a sociálnej pomoci, ktorá presahuje do viacerých spoločensko-sociálnych sfér života a rieši rôzne životné situácie obyvateľstva. Do tejto oblasti...

Spoznajte oblasti neziskového sektora na Slovensku: Humanitárna pomoc a rozvojová spolupráca
16. 10. 2020

V rámci krátkych kapitol o všeobecne prospešných oblastiach neziskového sektora na Slovensku Vám predstavujeme ďalšiu oblasť – oblasť humanitárnej pomoci a rozvojovej spolupráce. Jedným z kľúčových aktérov v oboch týchto oblastiach sú aj mimovládne neziskové organizácie, ktoré môžu...

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]