Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. máj 2024, štvrtok
 

Správy - Výskum neziskového sektora a občianskej spoločnosti


:


Spoznajte oblasti neziskového sektora na Slovensku: Kultúra a duchovné hodnoty
13. 10. 2020

V rámci krátkych kapitol o všeobecne prospešných oblastiach neziskového sektora na Slovensku Vám predstavujeme ďalšiu oblasť – oblasť kultúry a duchovných hodnôt. Vnímanie roly kultúry a umenia je v slovenskom prostredí ešte stále chápané ako akási spoločenská nadstavba a nie kľúčový...

Spoznajte oblasti neziskového sektora na Slovensku: Životné prostredie
08. 10. 2020

V rámci krátkych kapitol o všeobecne prospešných oblastiach neziskového sektora na Slovensku Vám predstavujeme ďalšiu oblasť – oblasť ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA. Životné prostredie ako téma prirodzene presahuje do mnohých iných oblastí fungovania štátu a spoločnosti. Príkladom je fenomén klimatickej...

Spoznajte oblasti neziskového sektora na Slovensku: Dobrovoľníctvo
01. 10. 2020

Úrad splnomocnenca Vám prináša krátke kapitoly o všeobecne prospešných oblastiach neziskového sektora na Slovensku, ktoré zadefinoval Zákon o registri. Dozviete sa, ako jednotlivé oblasti fungujú, kto sú ich kľúčoví aktéri, aké strategické dokumenty boli v daných oblastiach prijaté, či...

Spoločné stretnutie sektorových rád projektu Výskum MNO a OS
22. 09. 2020

Začiatkom septembra sa v rámci národného projektu „Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti“ konalo stretnutie všetkých projektových sektorových rád. Predmetom stretnutia bola diskusia k odporúčaniam a odovzdaniu finálnych analýz za jednotlivé rady...

Projekt Výskum MNO a OS na Týždni otvoreného vládnutia 2020
21. 07. 2020

Dňa 21. 07. 2020 sa konalo pracovné stretnutie členov projektovej  Sektorovej rady pre občiansku spoločnosť so zástupcami Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, ktorého cieľom bolo prediskutovať vstupy projektu Výskum MNO a OS do programu Týždňa otvoreného...

Spoločné stretnutie sektorových rád projektu Výskum MNO a OS
26. 06. 2020

Dňa 26. 06. 2020 sa v rámci národného projektu „Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti“ konalo stretnutie projektových sektorových rád. Stretnutia sa zúčastnil splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martin Giertl, členovia...

Rokovanie „Sektorovej rady pre občiansku spoločnosť“ projektu Výskum MNO a OS
28. 05. 2020

Vo štvrtok 28. 05. 2020 sa v rámci národného projektu „Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti“ konalo rokovanie Sektorovej rady pre občiansku spoločnosť, ktorá zastrešuje prípravu odbornej analýzy výstupov za jednotlivé časti výskumu, tzn....

Rokovanie Odbornej projektovej rady projektu Výskum MNO a OS
15. 04. 2020

V stredu 08. apríla 2020 sa v rámci národného projektu „Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti“(NP Výskum MNO a OS) konalo rokovanie Odbornej projektovej rady, ktorá odborne dozerá na realizáciu projektových aktivít. Vzhľadom na súčasnú...

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]