Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. júl 2024, utorok
 

MPK/Posilnenie kompetencie splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny

11. 03. 2024

Predkladateľ: Úrad vlády SR

Oblasť: verejná správa

Typ LP: MPK

Dňa 07.03.2024 bol v MPK zverejnený návrh Štatútu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny Úradom vlády Slovenskej republiky. Cieľom návrhu štatútu splnomocnenca je posilniť kompetencie splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny  a dosiahnuť tak vyššiu mieru flexibility a výkonu jeho práce a to najmä prostredníctvom možnosti:

  • koordinácie svojej činnosti aj na úrovni predsedu vlády SR a rozšírením možnosti pri predkladaní návrhov na rokovanie vlády SR, 
  • zabezpečovania úloh sprostredkovateľského orgánu v oblasti práv a postavenia národnostných menšín ak bude Úrad vlády Slovenskej republiky poverený takouto úlohou, 
  • rozšírenia kompetencie o spoluprácu s ústrednými orgánmi štátnej správy pri použití verejných financií vyčlenených zo štátneho rozpočtu na riešenie záležitostí národnostných menšín, 
  • spolupodieľania sa na plnení úloh vyplývajúcich z akčných plánov v oblasti práv a postavenia národnostných menšín.

MPK končí: 20.03.2024

Predpokladaná účinnosť: dňom schválenia 

Sprievodná dokumentácia

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]