Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. júl 2024, utorok
 

MPK/Údaje poskytované do centrálneho informačného systému štátnej služby

04. 03. 2024

Predkladateľ dokumentu: Úrad vlády Slovenskej republiky

Oblasť: verejná správa

Typ LP: MPK

Dňa 27.02.2024 bol v MPK zverejnený návrh vyhlášky Úradu vlády Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje rozsah údajov poskytovaných do centrálneho informačného systému štátnej služby a podrobnosti o používateľskom účte. Cieľom návrhu vyhlášky je zabezpečiť vykonanie návrhu zákona, t. j. konkrétnejšie naplniť novú zákonnú úpravu poskytovania údajov do centrálneho informačného systému a úpravu funkčnosti používateľského účtu a súčasne zohľadniť aj vecné a terminologické zmeny a obsah niektorých písomností resp. rôznych vyhlásení, oznámení a žiadostí ako aj opisu štátnozamestnaneckého miesta, ktoré sú v elektronickej podobe súčasťou centrálneho informačného systému a ich obsah sa ustanovil, menil alebo dopĺňal návrhom zákona, návrhom novej vyhlášky Úradu vlády Slovenskej republiky k systemizácii štátnozamestnaneckých miest a návrhom novej vyhlášky Úradu vlády Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky č. 127/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberových konaniach v znení vyhlášky č. 507/2019 Z. z. Predmetom úpravy návrhu vyhlášky je definovanie konkrétneho rozsahu údajov, ktoré poskytujú alebo môžu poskytovať v zmysle článku I návrhu zákona o centrálnom informačnom systéme štátnej služby rôzne subjekty (napr. úrad vlády, služobný úrad, štátny zamestnanec, bývalý štátny zamestnanec, absolvent a uchádzač o štátnu službu) v prípadoch ustanovených návrhom zákona do centrálneho informačného systému. Zároveň sa navrhuje bližší popis využitia používateľského účtu, jeho správa a obsah.

MPK končí: 18.03.2024

Predpokladaná účinnosť: 01.06.2024

Sprievodná dokumentácia

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]