Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. júl 2024, sobota
 

Nelegislatívny materiál/Vyjednávači a signatári Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na obdobie 01.09.2024 – 31.12.2025

31. 03. 2024

Predkladateľ: vedúci Úradu vlády SR 

Oblasť: pracovné právo 

Typ: nelegislatívny materiál  

Dňa 20.03.2024 vláda schválila Návrh na poverenie vyjednávačov a signatárov Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o odmeňovaní“) na obdobie 1.9.2024 – 31.12.2025. V zmysle § 3 písm. f) zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov, sú oprávnení rokovať a uzatvárať Kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona o odmeňovaní na obdobie 1.9.2024 – 31.12.2025 (ďalej len „kolektívna zmluva vyššieho stupňa na obdobie 1.9.2024 – 31.12.2025“) za: zamestnávateľov uvedených v § 1 ods. 1 písm. a), b), c), e), f), g), h) a i) zákona o odmeňovaní zástupcovia poverení vládou a za zamestnávateľov uvedených v § 1 ods. 1 písm. b), c) a d) zákona o odmeňovaní ich reprezentatívni zástupcovia.

Sprievodná dokumentácia

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]