Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. júl 2024, utorok
 

Ostatný materiál/Návrh k problematike udeľovania národných víz vybraným skupinám štátnych príslušníkov tretích krajín

25. 02. 2024

Predkladateľ dokumentu: Úrad vlády Slovenskej republiky

Oblasť: verejná správa

Typ: ostatný materiál

Dňa 4.02.2024 vláda SR schválila Návrh k problematike udeľovania národných víz vybraným skupinám štátnych príslušníkov tretích krajín. Dôvodom na predloženie návrhu je potreba zefektívnenia zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín podľa aktuálnych potrieb trhu práce v oblasti dopravy a priemyslu. Navrhovaná právna úprava má za cieľ zefektívniť zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín do nadobudnutia účinnosti návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktorý je v súčasnosti v legislatívnom procese v štádiu vyhodnocovania pripomienok vznesených v rámci medzirezortného pripomienkového konania. S termínom nadobudnutia účinnosti uvedenej novely zákona sa predpokladá zrušenie predmetných nariadení vlády Slovenskej republiky.

Schváleným uznesením vláda SR uložila ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny:

1. predložiť návrh, ktorým sa novelizuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 113/2023 Z. z. o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum vybraným skupinám štátnych príslušníkov tretích krajín v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 520/2023 Z. z.,

2. predložiť návrh, ktorým sa novelizuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 383/2023 Z. z.  o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum vybraným skupinám štátnych príslušníkov tretích krajín vo vybraných zamestnaniach v oblasti priemyslu, a to 

v termíne do 28. februára 2024.

Sprievodná dokumentácia

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]