Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. júl 2024, utorok
 

Ostatný materiál/Návrh na zrušenie a zmenu niektorých úloh vyplývajúcich z uznesení vlády Slovenskej republiky

25. 02. 2024

Predkladateľ dokumentu: Úrad vlády Slovenskej republiky

Oblasť: verejná správa

Typ: ostatný materiál

Dňa 14.02.2024 vláda SR schválila Návrh na zrušenie a zmenu niektorých úloh vyplývajúcich z uznesení vlády Slovenskej republiky. Cieľom predkladaného materiálu je zrušiť úlohy z uznesení vlády Slovenskej republiky uložené úradu vlády, ktoré sa na základe prehodnotenia ich aktuálnosti a splniteľnosti, stali bezpredmetnými alebo boli vyriešené iným spôsobom, resp. stali sa neaktuálnymi alebo sú navrhnuté na zrušenie na základe iných objektívnych skutočností.

Návrhom sa zrušuje úloha k uzneseniu č. 457 z 13. júla 2022 k Akčnému plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na roky 2022 – 2024 pre podpredsedu vlády zorganizovať v spolupráci so splnomocnencom vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti za účasti zástupcov štátnej správy a zástupcov územnej samosprávy, zástupcov Národnej rady SR, zástupcov zamestnancov, zástupcov zamestnávateľov, zástupcov akademickej obce a zástupcov mimovládnych neziskových organizácií odbornú diskusiu, týkajúcu sa novelizácie zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z hľadiska skvalitnenia legislatívneho procesu so zameraním na skvalitnenie návrhov právnych predpisov, a to aj z hľadiska ďalšieho zapojenia verejnosti do tvorby návrhov právnych predpisov s termínom plnenia do 31.12.2022, a to z dôvodu zmeny legislatívnych priorít.

Sprievodná dokumentácia

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]