Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. júl 2024, utorok
 

Úrad vlády SR


:


MPK/Systemizácia štátnozamestnaneckých miest
25. 02. 2024

Predkladateľ dokumentu: Úrad vlády Slovenskej republiky Oblasť: verejná správa Typ LP: MPK Dňa 16.02.2024 bol v MPK zverejnený návrh vyhlášky Úradu vlády Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o systemizácii štátnozamestnaneckých miest. Cieľom je zakomponovanie...

MPK/Výberové konania
25. 02. 2024

Predkladateľ dokumentu: Úrad vlády Slovenskej republiky Oblasť: verejná správa Typ LP: MPK Dňa 16.02.2024 bol v MPK zverejnený návrh vyhlášky Úradu vlády Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky č. 127/2017 Z. z., ktorou sa...

MPK/Návrh Koncepcie strategickej komunikácie Slovenskej republiky
12. 02. 2024

Predkladateľ dokumentu: Úrad vlády Slovenskej republiky Oblasť: vnútro Typ: MPK Dňa 06.02.2024 bol v MPK zverejnený Návrh Koncepcie strategickej komunikácie Slovenskej republiky. Prijatím novej koncepcie strategickej komunikácie Slovenská republika buduje jednotný a ...

PI/Novela vyhlášky o výberových konaniach
12. 02. 2024

Predkladateľ: Úrad vlády Slovenskej republiky Oblasť: verejná správa Typ: PI Dňa 02.02.2024 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu vyhlášky Úradu vlády slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky č. 127/2017 Z. z., ktorou sa...

Ostatný materiál/Návrh zmien a doplnení Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky
12. 02. 2024

Predkladateľ dokumentu: Úrad vlády Slovenskej republiky Oblasť: verejná správa, vnútro Typ: ostatný materiál Dňa 01.02.2024 vláda SR schválila Návrh zmien a doplnení Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky. Cieľom je zosúladenie Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej...

Ostatný materiál/ Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2024 – návrh
12. 02. 2024

Predkladateľ dokumentu: Úrad vlády Slovenskej republiky Oblasť: verejná správa Typ: ostatný materiál Dňa 01.02.2024 vláda SR schválila s pripomienkami Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2024 – návrh. Cieľom návrhu je plánovanie legislatívnych prác...

Ostatný materiál/Rámcový plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na IX. volebné obdobie - návrh
12. 02. 2024

Predkladateľ dokumentu: Úrad vlády Slovenskej republiky Oblasť: verejná správa Typ: ostatný materiál Dňa 01.02.2024 vláda SR schválila Rámcový plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na IX. volebné obdobie – návrh. Cieľom návrhu je plánovanie legislatívnych prác vlády...

Ostatný materiál/Správa o činnosti hlavného kontrolóra športu za rok 2023
12. 02. 2024

Predkladateľ dokumentu: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  Oblasť: šport Typ: ostatný materiál Dňa 01.02.2024 vláda SR vzala na vedomie Správu o činnosti hlavného kontrolóra športu za rok 2023. Správa o činnosti hlavného kontrolóra športu za...

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]