Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. júl 2024, sobota
 

Úrad vlády SR


:


PI/Centrálny informačný systém štátnej služby
12. 02. 2024

Predkladateľ: Úrad vlády Slovenskej republiky Oblasť: verejná správa Typ: PI Dňa 02.02.2024 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu vyhlášky Úradu vlády Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje rozsah údajov poskytovaných do centrálneho informačného systému štátnej...

PI/Podrobnosti o systemizácii štátnozamestnaneckých miest
12. 02. 2024

Predkladateľ: Úrad vlády Slovenskej republiky Oblasť: verejná správa Typ: PI Dňa 02.02.2024 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu vyhlášky Úradu vlády Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o systemizácii štátnozamestnaneckých miest. Návrh vyhlášky...

Zákon/Nové Ministerstvo cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky
04. 02. 2024

Predkladateľ: vláda Oblasť: verejná správa Typ: zákon schválený Národnou radou Dňa 16.01.2024 NRSR schválila vládny návrh zákona z 20. decembra 2023, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení...

Ostatný materiál/Humanitárna pomoc v súvislosti so zemetrasením v okresoch Humenné a Vranov nad Topľou
04. 02. 2024

Predkladateľ dokumentu: Úrad vlády Slovenskej republiky Oblasť: mimoriadne situácie Typ: ostatný materiál Dňa 23.01.2024 vláda SR schválila materiál označený ako „Pomoc so zmiernením následkov po zemetrasení, východiská pre zdokonalenie pripravenosti na mimoriadne situácie vrátane...

MPK/Návrh zmien a doplnení Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky
22. 01. 2024

Predkladateľ dokumentu: Úrad vlády Slovenskej republiky Oblasť: vnútro Typ LP: MPK Dňa 16.01.2024 bol v MPK zverejnený návrh zmien a doplnení Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky. Cieľom návrhu je zosúladenie Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky...

MPK/Plán práce Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky na rok 2024
15. 01. 2024

Predkladateľ dokumentu: Úrad vlády Slovenskej republiky Oblasť: vnútro Typ: MPK Dňa 09.01.2024 bol v MPK zverejnený návrh Plánu práce Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky na rok 2024. Cieľom predkladaného materiálu je splnenie zákonnej povinnosti a naplánovanie práce...

MPK/Rokovací poriadok výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre koordináciu spravodajských služieb
15. 01. 2024

Predkladateľ dokumentu: Úrad vlády Slovenskej republiky Oblasť: vnútro Typ: MPK Dňa 09.01.2024 bol v MPK zverejnený návrh Rokovacieho poriadku výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre koordináciu spravodajských služieb. Cieľom návrhu rokovacieho poriadku výboru je...

MPK/Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2024
01. 01. 2024

Predkladateľ dokumentu: Úrad vlády Slovenskej republiky Oblasť: vnútro Typ LP: MPK Dňa 18.12.2023 bol v MPK zverejnený materiál označený ako Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2024. Návrh Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2024 ...

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]