Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. júl 2024, sobota
 

Úrad vlády SR


:


Informatívny materiál/Informácia o stave implementácie
10. 09. 2023

Predkladateľ dokumentu: Úrad vlády Slovenskej republiky Oblasť: financie, zahraničné veci a európske záležitosti Typ: informatívny materiál Dňa 23.08.2023 vzala vláda SR na vedomie informáciu o stave implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov k 18....

Informatívny materiál/Zrušenie Štatútu Splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre mládež a šport
10. 09. 2023

Predkladateľ dokumentu: Úrad vlády Slovenskej republiky Oblasť: šport Typ: informatívny materiál Dňa 23.08.2023 vláda SR schválila návrh na zrušenie Štatútu Splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre mládež a šport. Dôvodom prijatia predmetného rozhodnutia je skutočnosť, že...

Informatívny materiál/Aktualizácia implementačného plánu Revízie výdavkov na kultúru 2021 – 2025
10. 09. 2023

Predkladateľ dokumentu: Úrad vlády SR Oblasť: kultúra, investície, financie Typ: informatívny materiál Dňa 09.08.2023 schválila vláda SR návrh Aktualizácie implementačného plánu Revízie výdavkov na kultúru 2021 – 2025. Cieľom je hodnotiť účinnosť a efektívnosť výdavkov a ...

MPK/Ustanovenie oblasti utajovaných skutočností
30. 07. 2023

Predkladateľ: Úrad vlády Slovenskej republiky Oblasť: Bezpečnosť Typ: MPK Dňa 26.07.2023 bol v MPK zverejnený návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú oblasti utajovaných skutočností. Hlavným cieľom návrhu nariadenia je aktualizovať oblasti utajovaných...

MPK/Hospodárska súťaž na digitálnych trhoch
24. 07. 2023

Predkladateľ: Protimonopolný úrad Slovenskej republiky/Úrad vlády Slovenskej republiky Oblasť: Hospodárstvo Typ: MPK Dňa 14.07.2023 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže. Návrh zákona odzrkadľuje...

GOV/Správa o postavení a právach príslušníkov národnostných menšín za obdobie rokov 2021 - 2022
03. 07. 2023

Predkladateľ: Úrad vlády SR Oblasť: Národnostné menšiny  Typ: GOV Dňa 12.06.2023 vláda schválila Správu o postavení a právach príslušníkov národnostných menšín za obdobie rokov 2021 – 2022. Cieľom je sumarizovať aktuálny stav v jednotlivých oblastiach dodržiavania práv...

PI/Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2024 až 2026
11. 06. 2023

Predkladateľ: Štatistický úrad SR a Úrad vlády SR Oblasť: štatistické zisťovanie Typ: PI Dňa 05.06.2023 bola zverejnená predbežná informácia k Návrhu vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2024...

PI/Verejné obstarávanie
11. 06. 2023

Predkladateľ: ÚVO a Úrad vlády SR Oblasť: verejné obstarávanie  Typ: PI Dňa 02.06.2023 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu vyhlášky Úradu pre verejné obstarávanie, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o oznámeniach používaných vo verejnom obstarávaní a o ich obsahu...

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]