Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. jún 2022, streda
 

Správa z konferencie – zhrnutie, prezentácie a finálna správa

11. 05. 2012

Aktualizované dňa 11.5.2012 o finálnu verziu Správy z konferencie

V dňoch 5 – 6. marca 2012 sa v Bratislave konala medzinárodná konferencia: „Od krízy dôvery k otvorenému vládnutiu.“

Chceme sa poďakovať všetkým prezentujúcim a účastníkom konferencie za podporu témy otvoreného vládnutia, transparentnosti a využívania informačných technológií pre sprístupnenie dát verejnej správy ako aj za aktívnu diskusiu k témam konferencie.
Konferenciu otvorili pani premiérka Iveta Radičová a komisárka EÚ pre digitálnu agendu pani Neelie Kroes. Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Filip Vagač predstavil Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie na Slovensku, ktorý je záväzkom, vyplývajúcim z Iniciatívy Partnerstva pre otvorené vládnutie (Open Government Partnership).
Ambície Partnerstva pre otvorené vládnutie ako aj ich napĺňanie krajinami, ktoré Partnerstvo iniciovali, predstavili veľvyslanec USA pán Theodore Sedgwick a veľvyslankyňa Veľkej Británie pani Susannah Montgomery.

Skúsenosti s otvorenými dátami vo Veľkej Británii predstavil Andrew Stott, člen Rady pre transparentnosť Veľkej Británie a prvý riaditeľ oddelenia transparentnosti a digitálnej komunikácie britského Kabinetu.
O výzvach spojených s realizáciou Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na Slovensku diskutovali:

• Viktor Nižňanský, vedúci Úradu vlády SR
• Mária Kolíková, štátna tajomníčka Ministerstva spravodlivosti SR
• Zuzana Poláčková, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
• Rastislav Rybanič, Ministerstvo životného prostredia SR
• Peter Markovič, tajomník ministerskej rady a poslanec Národnej rady SR.

Následne o konkrétnych príkladoch dobrej praxe diskutovali účastníci s prezentujúcimi v štyroch pracovných sekciách:

  1. Otvorené dáta: Nový spôsob myslenia v zdieľaní informácií,
  2. Participácia občanov na správe vecí verejných a na tvorbe verejných politík,
  3. Médiá ako strážcovia transparentnosti,
  4. Nové alebo lepšie služby ako produkt otvoreného vládnutia.

Druhý deň konferencie bol venovaný diskusii o výzvach rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku ako aj predstaveniu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku.

Diskusiu o výzvach rozvoja občianskej spoločnosti uviedli úvodné vstupy Martin Bútora z Inštitútu pre verejné otázky, Borisa Strečanského z Centra pre filantropiu a Martina Potůčka z Centra pro sociální a ekonomické strategie. Potom účastníci diskutovali v menších skupinách o pripravenosti mimovládnych organizácií a aktívnych občanov reagovať na výzvy súčasnosti.

Prezentácie:

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy