Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. február 2024, štvrtok
 

Z denníkov analytiky - November 2021

24. 11. 2021

Charta dobrého participatívneho rozpočtovania

V roku 2021 oslávilo participatívne rozpočtovanie na Slovensku okrúhlych 10 rokov. V rôznej podobe a forme si ho u nás za tento čas vyskúšalo najmenej 65 obcí alebo miest a 4 samosprávne kraje. Rôznorodosť prístupov k participatívnemu rozpočtovaniu je mimoriadne zaujímavá a súvisí aj s doteraz chýbajúcou legislatívnou úpravou či jasnejším usmernením v tejto oblasti. Aj keď rôznorodosť určite nemožno považovať za nežiaducu, treba si byť vedomý jej hraníc. Participatívne rozpočtovanie nemožno zužovať na dotačné schémy či iné nástroje verejného rozpočtovania, pretože ich významne presahuje a vyžaduje si oveľa intenzívnejšiu vzájomnú interakciu účastníkov.

Charta má slúžiť predovšetkým ako nástroj inšpirácie a sebareflexie používaných postupov. Samosprávy, ktoré po nej siahnu, v nej nájdu všetky základné myšlienky, ktoré môžu využiť pre nastavenie dobrých postupov participatívneho rozpočtovania. Veríme však, že má potenciál pomôcť napredovať aj samosprávam, v ktorých už je participatívne rozpočtovanie zavedené.

""

Aký je rozdiel medzi participatívnym rozpočtom a dotačnou schémou?

Kde sa prejavujú rozdiely medzi participatívnym rozpočtom a dotačnou schémou? Prezentácia Evy Balážovej z Asociácie komunálnych ekonómov skúma rozdiely medzi týmito dvoma schémami v trinástich oblastiach. Pri ich porovnávaní je dôležité mať na pamäti slová spravidla a najmä, vzhľadom na kreatívnu možnosť oboch schém veci tvoriť.

Participatívny rozpočet verzus dotačná schéma

Ako participujú úrady v Rakúsku?

25. novembra 2021 sme fanúšikom a fanúšičkám participácie ponúkli KABINET PARTICIPÁCIE s medzinárodnou účasťou. Expert Michal Sedlačko privítal sympatickú rakúsku úradníčku Ursulu Rosenbichler, ktorá stála za zrodom prvej knihy o participácii písanej z pohľadu úradníkov a pre potreby úradníkov: Rakúske štandardy účasti verejnosti – odporúčania pre dobrú prax.

V participácii sa častejšie stretávame s postupom bottom-up, teda zdola hore, ale práve v participácii platí, že všetci z aktérov sú si rovní, preto sme chceli predstaviť aj pohľad top-down, teda zhora – od štátnej správy – dole, k občanom. Práve rakúski úradníci si uvedomili, že potrebujú akési základné pravidlá, ako pracovať s občanmi, ako s nimi komunikovať a vťahovať ich do záujmu o veci verejné. Preto zosumarizovali všetko poznanie a skúsenosti, ktoré pri svojej práci s občanmi nadobudli a vznikla publikácia, ktorá má praktickými setmi otázok pripraviť možno aj úradníkov na Slovensku na realizáciu vlastných participatívnych procesov.

Využili sme ochotu a záujem o participáciu na Slovensku jednej zo spoluautoriek Rakúskych štandardov účasti verejnosti, Ursuly Rosenbichler, aby sme sa o vzniku a implementácii štandardov zapájania verejnosti dozvedeli viac.

Tlmočený záznam z diskusie je k dispozícii:

Online školenie pre školy v Hlohovci

V pondelok 22. novembra 2021 sa po prvýkrát uskutočnilo školenie participatívnych rozpočtov na základných školách v Hlohovci cez online platformu. Po technických problémoch na začiatku školenia sme zástupcov zo škôl - budúcich koordinátorov a zástupcovia žiakov v rámci online možností vyškolili a veríme, že zvládnu celý proces bezproblémov. Už teraz sa tešíme na výherné projekty žiakov.

""

Podpis memoranda o spolupráci medzi Nadáciou otvorenej spoločnosti a našim Úradom

16. novembra 2021 sme podpísaním memoranda spečatili našu spoluprácu s Nadácia otvorenej spoločnosti, v rámci ktorej sa podarilo prepojiť participatívne rozpočty na školách z našej dielne s etablovaným projektom nadácie – Otvorené školy. Teší nás, že aj vďaka memorandu o spolupráci sa participatívne rozpočty prenesú zo stredných na viac základných škôl a ponúknu tak mladým ľudom príležitosť meniť ich školy k lepšiemu.

Podpis memoranda

Spoločenská dosková hra o participatívnom rozpočte NIE JE MESTO AKO MESTO ide do sveta!

Dostali sme pozvanie na medzinárodný workshop Public Integrity and Good Public Administration examples in the EU, dňa 11.11.2021, ktorý organizovala Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach.

Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martin Giertl rozprával o tom, kedy, ako a prečo vznikol Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a aké sú dnes jeho úlohy, Lucia Lacika predstavila Iniciatívu pre otvorené vládnutie a ako kontrétne pomáha presadzovať princípy transparentnosti a zúčtovateľnosti, Barbara Gindlová odkryla cestu, po ktorej sa vyberie národný projekt Particpácia II.

A v praktickej časti dostala priestor spoločenská hra o participácii Alexandry Hrabinovej NIE JE MESTO AKO MESTO. Operatívne dostala svoju online verziu a zahrali si ju slovenskí študenti v slovenčine/angličtine/ukrajinčine spolu s ukrajinskými študentami. Aj keď v zjednodušenej podobe, zaujala a študenti prinášali skvelé nápady, ako vyriešiť zadefinované problény v Nudnej, Bifľošskej, Ufúľanej, Ignorantskej či Upchatej štvrti.

Hra sa páčila aj pedagógom, takže putuje na Kharazinskú univerzitu do Charkova na Ukrajinu.

Ďakujeme za pozvanie Fakulte verejnej správy UPJŠ v Košiciach

""

Participatívne rozpočty na základných školách budú aj v Hlohovci

V dňoch 8. a 10. novembra 2021 sa uskutočnilo online informačné stretnutie so zainteresovanými riaditeľmi základných škôl v Hlohovci, ktoré budú zapojené do participatívnych rozočtov na školách. Na stretnutí sme im prezentovali prečo by sa mali zapojiť do participatívnych rozpočtov, aké sú výhody pre školu, učiteľov, žiakov a čo ich približne v celom procese bude čakať. Učitelia boli nadšení a už teraz sa tešia, keď sa stretneme na školení a budú môcť celý proces začať na ich škole.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]