Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. jún 2024, piatok
Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
 

Rakúske štandardy účasti verejnosti – odporúčania pre dobrú prax

Rakúske štandardy účasti verejnosti – odporúčania pre dobrú prax sú príkladom dobrej praxe zo zahraničia. Každý participatívny proces je originálny, naprogramovaný na potreby témy a cieľových skupín, preto pri zapájaní verejnosti nie je možné postupovať šablónovito, držať sa jediného postupu, tým by sa esencia toho, čo má participácia prinášať – kreatívne hľadanie možností ako dosahovať dlhodobo uspokojivé riešenia – úplne znehodnotila a vytratila. Viac ako inde je práve pri aplikácii participatívnych postupov vhodné učenie sa praxou. Prinášame vám skúsenosť, ktorá vám môže pomôcť a uľahčiť vám cestu pri zapájaní verejnosti do tvorby verejných politík vo vašom meste, obci, kraji, rezorte. Rakúske štandardy na prvý pohľad netradične vznikli na podnet úradníkov a úradníčok. Vyvracajú tým predpoklad, že participácia primárne vzniká systémom zdola nahor, teda od občanov k inštitúciám a potvrdzujú tak základný atribút participácie, ktorým je, že v procese participácie sú si všetky subjekty rovné. Rozbíjajú aj nepresný a opozeraný obraz o úradníkovi, ktorý nie je schopný či ochotný pustiť za brány svojho úradu názory, odporúčania a pohľady verejnosti. Rakúske štandardy zaujmú aj sympaticky prehľadnou formou, kedy si prostredníctvom kvalifikovane vypracovaných setov jednoduchých otázok preveríte pripravenosť na realizáciu participatívnych procesov.

Publikácia na prezeranie a stiahnutie (PDF, 513 kB)

Rakúske štandardy (PDF, 513 kB)