Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. jún 2024, štvrtok
Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
 

Ako merať kvalitu participatívnych procesov?

Ako merať kvalitu participatívnych procesov je publikácia, ktoré reaguje na absenciu univerzálnej metódy hodnotenia participatívnych procesov. Dôvodom je, že koncept participácie nemá jednotnú definíciu a neexistujú všeobecne prijímané kritériá hodnotenia. Hodnotenie participatívnych procesov je však dôležité, a to nielen pre všetky zainteresované strany (organizátorov a účastníkov), ale aj pre verejnosť ako takú. Hodnotenie je žiaduce z finančných dôvodov (ako záruka toho, že sa verejné zdroje používajú zmysluplne), z praktických dôvodov (ako prostriedok identifikácie chýb a poučenia sa z nich), z etických dôvodov (napríklad za účelom posúdenia miery reprezentatívnosti, inklúzie, vyváženosti a spravodlivosti), či z výskumných dôvodov (prehĺbiť poznanie o tom, čo sa vlastne deje v participatívnych procesoch). Autorky Jana Plichtová a Anna Šestáková ponúkajú teoretický prehľad a sprievodcu prístupov k meraniu a hodnoteniu kvality participácie. Prezentujú plán hodnotenia kvality participatívnych procesoch, ktorý by mal zodpovedať nasledovné otázky: Ako definovať „kvalitu“ participácie?, Akým spôsobom stanoviť hodnotiace kritériá? či Akým spôsobom pristúpiť k ich operacionalizácii a meraniu?

Publikácia na prezeranie a stiahnutie (PDF, 538 kB)

prehľad prístupov (PDF, 538 kB)