Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 11. december 2023, pondelok
 

Z denníkov analytiky - Október 2021

24. 10. 2021

Ako na dobré participatívne rozpočtovanie?

Blížime sa do finále! Zoznámte sa s Chartou dobrého participatívneho rozpočtovania, výsledkom našej doterajšej spolupráce v rámci pracovnej skupiny „Participatívny rozpočet", ktorú tvoria fanúšikovia participatívneho rozpočtovania – odborníci zo samospráv, volení zástupcovia, akademici, zástupcovia mimovládnych organizácií a profesijných asociácií. Konzultovaná bola ďalej s navrhovateľmi projektov do participatívneho rozpočtu, úradníkmi-koordinátormi procesu na úrovní samospráv a volenými zástupcami.

Čo si o nej myslíte vy? Zdá sa Vám vo Vašej práci, či pri hlbšom vhľade do témy participatívneho rozpočtovania užitočná? Chýba Vám v nej niečo? Narazili ste na tvrdenie, s ktorým nesúhlasíte? Máte nápad ako spraviť chartu ešte lepšou, použiteľnejšou pre prax? Každá spätná väzba, pochvaľná či kritická, je u nás veľmi vítaná! Dajte nám, prosím, o Vašich nápadoch a pripomienkach vedieť na adresu 4FQ.RGS4I@Nc0vGKLSD.D3@ do 28. októbra 2021, určite nezostanú bez odozvy.

Chartu dobrého participatívneho rozpočtovania na prezretie a pripomienkovanie nájdete na tomto mieste (DOCX, 51 kB).

""

Kabinet participácie: Ako prelomiť marginalizáciu seniorov?

28. 10. 2021 sme v diskusnom klube otvorili, možno presnejšie – pootvorili, tému zapájania seniorov do verejného života. Seniori sú jednou zo skupín, o ktorej sme písali aj v publikácii knižnej edície Participácia Hlas menšín. Podujatie otvoril splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martin Giertl a privítali sme zaujímavú zostavu diskutérov.

Martina Hrozenská z Mestského úradu v Nitre predstavila ako tvorili Komunitný plán sociálnych služieb so zapojením seniorov, ako aj ostatné aktivity, ktorými v meste podporujú vťahovanie seniorov do verejného života, Miloš Nemeček z Rady vlády SR pre práva seniorov porozprával nielen o Národnom programe aktívneho starnutia, Jozef Halcin, riaditeľ odboru prevencie kriminality Ministerstva vnútra SR vyvolal veľký ohlas svojou prezentáciou: Seniori = kľúčoví partneri pri prevencii kriminality (PDF, 396 kB).

Okrem praktických aktivít a opatrení sme viedli debatu aj o tom:

  • či a ako na Slovensku funguje medzigeneračná solidarita,
  • aké je vnímanie seniorov v spoločnosti,
  • ako sa cítia v spoločnosti samotní seniori.

Pokúšali sme sa nájsť odpovede, stratégie, spôsoby na to, ako reálne vťahovať seniorov do verejného života a otvoriť verejnú diskusiu o tom, kto a čo všetko musíme spraviť, aby sa stali jeho rešpektovanou súčasťou.

AKÉ ZAUJÍMAVÉ MYŠLIENKY A NÁVRHY DISKUSIA PRINIESLA?

  • Prečo zvyšovanie veku vnímať ako hrozbu? Veď roky sme sa snažili o predlžovanie veku, teraz sme to konečne dosiahli, tak prečo to nazývame hrozbou?
  • Učiť samých seba, aj učiť ostatných akceptovať vekovú rôznorodosť a budovať a podporovať status všetkých ľudí, lebo kapitál, ktorí nám tu seniori zanechávajú, to je to, o čo sa môžeme oprieť.
  • Nech sa každý senior – bez ohľadu na to, aké má fyzické či zdravotné predpoklady, zapája do verejného života a nech štát toho pre to robí trochu viacej, nielen finančnými prostriedkami, ale aj nasadením a vytváraním systému.

Tém, ktoré sa týkajú seniorov je oveľa viac, preto sa k téme po úvodnom otvorení problematiky ešte vrátime. Ďakujeme, že nás v priamom prenose sledovalo viac ako 40 divákov.

Začíname školiť

Vo štvrtok 21.10.2021 sa uskutočnilo prvé školenie k participatívnym rozpočtom na základných školách v tomto školskom roku, ktoré rozbiehame v spolupráci s Nadáciou otvorenej spoločnosti a piatimi školami (ZŠ Zvolen – Jilemnického 2, ZŠ Veľké Ripňany, ZŠ Pribinka v Zlatých Moravciach, ZŠ Rozmarínka v Komárne a ZŠ Spišský Hrhov.) Na spomínanom školení sa zúčastnili tri z nich. Najskôr sme si predstavili spoločenskú hru „Nie je mesto ako mesto“ a následne sme si hovorili o procese a aplikácií, s ktorými sa počas stretnú učitelia a žiaci. Na školení sa zúčastnili budúce koordinátorky a žiačky škôl.

""

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]