Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 10. december 2023, nedeľa
 

Z denníkov analytiky - September 2021

30. 09. 2021

Základné školy a participatívny rozpočet

Dovolí nám korona začať participatívnymi rozpoočtami na školách? Ak áno, začíname s pilotným ročníkom participatívnych rozpočtoch na základných školách zapojených do programu Nadácie otvorenej spoločnosti – Otvorené školy.

30. septembra 2021 sa v Kancelárii verejného ochrancu práv konalo otvorenie nového ročníka projektu Otvorené školy. Na stretnutí sa zúčastnili zástupcovia a zástupkyne zapojených škôl a aj vedúci Kancelárie verejného ochrancu práv Marián Török so svojimi kolegyňami. Ak všetko pôjde ako má, v tomto školskom roku si participatívne rozpočty na školách vyskúšajú základné školy: ZŠ Zvolen – Jilemnického 2, ZŠ Veľké Ripňany, ZŠ Pribinka v Zlatých Moravciach, ZŠ Rozmarínka v Komárne a ZŠ Spišský Hrhov.

Zdroj: Verejná ochranyňa práv

30. septembra 2021 sme po letnej prestávke sme znovu otvorili diskusný klub KABINET PARTICIPÁCIE

Diskutovali so zástupkyňami inštitúcií, ktoré vznikli pri Magistrátoch Prahy a Bratislavy na podporu particpácie. Za Metropolitný inštitút Bratislavy to bola Milota Sidorová, za Institut plánování a rozvoje Prahy - IPRPavla Pelčíková, ktoré zdieľali svoje postoje a skúsenosti z terénu. Teoretické poznatky o participácii s nimi konfrontovala výskumníčka Anna Šestáková spoluautorka - spolu s Janou Plichtovou - publikácií:

Vizitka IPR (PDF, 87 kB)
Vizitka MIB (PDF, 2 MB)

ČO DISKUSIA PRINIESLA?

  • pomenovali sme prekážky participácie,
  • definovali sme koordinátora participácie - nie je to nadčlovek - je potrebné pracovať aspoň v mikrotíme, musí byť odolným maratóncom, ktorý vie pracovať v dlhodobej perspektíve a nezľakne sa, je v prvom rade RIEŠITEĽOM PROBLÉMOV,
  • je užitočné mať pripravený interný tím, ale je dobré, aby bol úrad otvorený aj externalizácii kapacít,
  • je vhodné využívať všetky možnosti pre naštartovanie participácie - dobrým stimulom je napr. Európske mesto kultúry, ktorého príprava vnáša particpáciu cez komunikáciu kultúrnehi obsahu,
  • že nemá zmysel participovať každú "ulicu",
  • prečo sú protestné petície také časté a ako sa im vyhnúť,
  • že dokonalý proces participácie neexistuje, ale každý jeden je prínosom - pre samosprávu aj pre občanov,
  • ako možno nahradiť pojem "participácia"?

Zistení v zaujímavej diskusii, ktorú viedol Matúš Lukačovič a ktorej cieľom bolo povzbudiť všetkých, ktorí uvažujú alebo už plánujú participatívne procesy na svojich úradoch, bolo ešte oveľa viac, ak vás téma zaujíma, pozrite si celé podujatie:

Posledné stretnutie pracovnej skupiny „Participatívny rozpočet” v rámci prípravy Charty dobrého participatívneho rozpočtovania

S prípravou charty sa blížime do finále! Na poslednom stretnutí k tejto téme, ktoré sa konalo dňa 7.9.2021, sme s prítomnými členmi skupiny rozdiskutovali zostávajúce princípy, podľa ktorých by dobré participatívne rozpočtovanie malo byť motivujúce a posilňujúce, edukatívne, dôveryhodné, udržateľné, kreatívne a flexibilné. Pripomienky členov skupiny, ktoré sa podarilo na stretnutí vyzbierať, spolu s pripomienkami účastníkov augustových online stretnutí z radov navrhovateľov, koordinátorov a volených zástupcov, budú do charty v priebehu mesiaca september zapracované.

O spätnú väzbu v októbri poprosíme vytipované mimovládne organizácie, všetky samosprávy, ktoré majú s participatívnym rozpočtovaním skúsenosť a širšiu verejnosť prostredníctvom sociálnych sietí Participácia - ÚSV ROS a fanúšikovských stránok participatívnych rozpočtov.

Školili sme krajských koordinátorov z Iuventy

Na začiatku septembra 6.9.2021 sme vyškolili krajských koordinátorov z Iuventy, aby nám pomohli školiť koordinátorov k školským participatívnym rozpočtom na nasledujúce obdobie.

Účastníci si vyskúšali školiaci workshop a stolovú hru, pri ktorej študenti základných a stredných škôl lepšie pochopia princípy dobrej participácie, hlasovania, rozhodovania a spolupráce, následne sme im predstavili aplikáciu z Českej republiky a s čím sa môžu stretnúť počas celého procesu participatívnych rozpočtov na základných a stredných školách. Tešíme sa, keď nám pandemická situácia dovolí a budeme sa môcť vrátiť s našimi rozpočtami na školy.

""

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]