Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. október 2021, streda
 

Z denníkov analytiky - September 2021

30. 09. 2021

Základné školy a participatívny rozpočet

Dovolí nám korona začať participatívnymi rozpoočtami na školách? Ak áno, začíname s pilotným ročníkom participatívnych rozpočtoch na základných školách zapojených do programu Nadácie otvorenej spoločnosti – Otvorené školy.

30. septembra 2021 sa v Kancelárii verejného ochrancu práv konalo otvorenie nového ročníka projektu Otvorené školy. Na stretnutí sa zúčastnili zástupcovia a zástupkyne zapojených škôl a aj vedúci Kancelárie verejného ochrancu práv Marián Török so svojimi kolegyňami. Ak všetko pôjde ako má, v tomto školskom roku si participatívne rozpočty na školách vyskúšajú základné školy: ZŠ Zvolen – Jilemnického 2, ZŠ Veľké Ripňany, ZŠ Pribinka v Zlatých Moravciach, ZŠ Rozmarínka v Komárne a ZŠ Spišský Hrhov.

Zdroj: Verejná ochranyňa práv

30. septembra 2021 sme po letnej prestávke sme znovu otvorili diskusný klub KABINET PARTICIPÁCIE

Diskutovali so zástupkyňami inštitúcií, ktoré vznikli pri Magistrátoch Prahy a Bratislavy na podporu particpácie. Za Metropolitný inštitút Bratislavy to bola Milota Sidorová, za Institut plánování a rozvoje Prahy - IPRPavla Pelčíková, ktoré zdieľali svoje postoje a skúsenosti z terénu. Teoretické poznatky o participácii s nimi konfrontovala výskumníčka Anna Šestáková spoluautorka - spolu s Janou Plichtovou - publikácií:

Vizitka IPR (PDF, 87 kB)
Vizitka MIB (PDF, 2 MB)

ČO DISKUSIA PRINIESLA?

  • pomenovali sme prekážky participácie,
  • definovali sme koordinátora participácie - nie je to nadčlovek - je potrebné pracovať aspoň v mikrotíme, musí byť odolným maratóncom, ktorý vie pracovať v dlhodobej perspektíve a nezľakne sa, je v prvom rade RIEŠITEĽOM PROBLÉMOV,
  • je užitočné mať pripravený interný tím, ale je dobré, aby bol úrad otvorený aj externalizácii kapacít,
  • je vhodné využívať všetky možnosti pre naštartovanie participácie - dobrým stimulom je napr. Európske mesto kultúry, ktorého príprava vnáša particpáciu cez komunikáciu kultúrnehi obsahu,
  • že nemá zmysel participovať každú "ulicu",
  • prečo sú protestné petície také časté a ako sa im vyhnúť,
  • že dokonalý proces participácie neexistuje, ale každý jeden je prínosom - pre samosprávu aj pre občanov,
  • ako možno nahradiť pojem "participácia"?

Zistení v zaujímavej diskusii, ktorú viedol Matúš Lukačovič a ktorej cieľom bolo povzbudiť všetkých, ktorí uvažujú alebo už plánujú participatívne procesy na svojich úradoch, bolo ešte oveľa viac, ak vás téma zaujíma, pozrite si celé podujatie:

Udržateľná mobilita 2

Dňa 28. septembra 2021, svojou prezentáciou (PDF, 5 MB) otvoril podujatie doc. Marián Gogola zo Žilinskej univerzity, ktorý zároveň zastupoval občianske združenie Mulica a hovoril našim účastníkom o tom, prečo udržateľná mobilita, aký je jej stav, na čo sa zabúda a predstavil nám dobré príklady občianskej participácie.

Druhá prezentácia (PDF, 4 MB) doc. Dana Sitányiová zo Žilinskej univerzity predstavila Audit Advance ako nástroj pre lepšie plánovanie mobility v mestách a zároveň projekt Youmobility, ktorý bol o participácií mladých ľudí pre zlepšenie služieb verejnej dopravy na vidieku.

V poslednej časti nášho podujatia sa predstavili zástupcovia samosprávnych krajov, ktorí hovorili o tom, čo plánujú v rámci mobility v Integrovaných územných stratégiách.

Na podujatie, ktoré moderovala Dominika Bellová z ÚSV ROS, sa v reálnom čase prostredníctvom platforiem ZOOM a YouTube pripojilo 30 divákov.

Po prázdninách pokračujeme v online vzdelávacom cykle Na občanoch záleží s témou mobility

Má zmysel robiť participatívny proces, lebo sa všetci učíme. Aj keď existujú rozdielne názory,
participácia pomôže dospieť k rozumnému riešeniu.
- Peter Klučka (paraf.) - 

Podujatie, ktoré sa konalo dňa 14. septembra 2021, svojou prezentáciou (PDF, 320 kB) otvoril Michal Hladký z Ministerstva dopravy SR, ktoré aktuálne pripravuje Zákon o verejnej osobnej doprave. Legislatíva, ktorá by komplexne upravovala verejnú osobnú dopravu doposiaľ neexistuje. V súčasnosti sa jednotlivé druhy dopravy riadia parciálnymi zákonmi, ktoré sú navzájom slabo koordinované. Okrem koordinácie je cieľom pripravovaného zákona zvýšiť efektívnosť vo vynakladaní verejných zdrojov prostredníctvom analyzovania dát z jednotlivých druhov dopravy (preferovanie toho či iného druhu dopravy), zabezpečiť prestupy a možnosť používať jeden lístok na rôzne druhy dopravy. Ako prebieha proces tvorby tejto verejnej politiky a kde sa v súčasnosti nachádza?

Druhá prezentácia (PDF, 324 kB) Michala Hladkého predstavila reformy a plánované investície v udržateľnej doprave v rámci Plánu obnovy a odolnosti. Aké konkrétne míľniky sú naplánované do roku 2026?

Adrián Krajňák z Ministerstva hospodárstva SR sa vo svojej prezentácii (PDF, 635 kB) venoval nabíjacím staniciam a možnostiam samospráv ako získať podporu z Plánu obnovy a odolnosti. Vo svojej prezentácii porovnal výzvy na podporu budovania nabíjacích staníc v rokoch 2019 a 2020. Ako sa darí elektromobilite na Slovensku? Koľko nabíjacích bodov je v súčasnosti dostupných? Koľko elektrických vozidiel jazdí po našich cestách? Ako sa medziročne mení ich počet? Koľko z nich bolo podporených dotáciou z Ministerstva hospodárstva SR? Aké sú plány do najbližších rokov, aká cesta k ním vedie a aký objem peňazí je na podporu budovania infraštruktúry dostupný? Samosprávy a budúci žiadatelia – využite možnosť zúčastniť sa workshopov v prvom kvartály 2022 a pomôžte nastaviť podmienky budúcej výzvy pre čo najlepšiu implementáciu. 

Peter Klučka, cyklokoordinátor z Ministerstva dopravy a výstavby SR, predstavil Národnú stratégiu cyklistickej dopravy a cykloturistiky SR (PDF, 8 MB), ktorá bola pripravovaná za účasti zainteresovaných aktérov. V súčasnosti má 8 rokov, postupne prichádza k napĺňaniu jej priorít a opatrení, ale aj k jej aktualizácii v snahe zasadiť cyklistickú dopravu do verejného priestoru. Koľko finančných prostriedkov bolo doposiaľ minutých na podporu cyklistickej dopravy a cykloturistiky? Čo sa podarilo zrealizovať? Aké zdroje sú dostupné pre podporu cyklistickej dopravy v ďalšom období, odkiaľ možno prostriedky čerpať a kto o ne bude môcť žiadať?

Juraj Gubáni, zástupca primátora mesta Senec, prezentoval dobrý príklad z praxe: Kam bicykluje Senec? (PDF, 3 MB) Inšpirujte sa realizovanými a plánovanými opatreniami v rámci rozvoja cyklotrás a cyklistickej dopravy v Senci.

Na podujatie, ktoré moderoval Marcel Hofer z ÚSV ROS, sa v reálnom čase prostredníctvom platforiem ZOOM a YouTube pripojilo 40 divákov.

Posledné stretnutie pracovnej skupiny „Participatívny rozpočet” v rámci prípravy Charty dobrého participatívneho rozpočtovania

S prípravou charty sa blížime do finále! Na poslednom stretnutí k tejto téme, ktoré sa konalo dňa 7.9.2021, sme s prítomnými členmi skupiny rozdiskutovali zostávajúce princípy, podľa ktorých by dobré participatívne rozpočtovanie malo byť motivujúce a posilňujúce, edukatívne, dôveryhodné, udržateľné, kreatívne a flexibilné. Pripomienky členov skupiny, ktoré sa podarilo na stretnutí vyzbierať, spolu s pripomienkami účastníkov augustových online stretnutí z radov navrhovateľov, koordinátorov a volených zástupcov, budú do charty v priebehu mesiaca september zapracované.

O spätnú väzbu v októbri poprosíme vytipované mimovládne organizácie, všetky samosprávy, ktoré majú s participatívnym rozpočtovaním skúsenosť a širšiu verejnosť prostredníctvom sociálnych sietí Participácia - ÚSV ROS a fanúšikovských stránok participatívnych rozpočtov.

Školili sme krajských koordinátorov z Iuventy

Na začiatku septembra 6.9.2021 sme vyškolili krajských koordinátorov z Iuventy, aby nám pomohli školiť koordinátorov k školským participatívnym rozpočtom na nasledujúce obdobie.

Účastníci si vyskúšali školiaci workshop a stolovú hru, pri ktorej študenti základných a stredných škôl lepšie pochopia princípy dobrej participácie, hlasovania, rozhodovania a spolupráce, následne sme im predstavili aplikáciu z Českej republiky a s čím sa môžu stretnúť počas celého procesu participatívnych rozpočtov na základných a stredných školách. Tešíme sa, keď nám pandemická situácia dovolí a budeme sa môcť vrátiť s našimi rozpočtami na školy.

""

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]