Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. máj 2024, pondelok
 

Sociálne inovácie a eurofondy.


:


Bez partnerstva to nepôjde - zapájanie rôznych aktérov do podpory sociálnych inovácií
22. 11. 2022

Autorkou článku je externá expertka ÚSV ROS Jana Žišková Ideálna sociálna inovácia prepája hráčov zo všetkých sektorov, partnerstvo je preto jedným zo základných predpokladov jej úspechu. Kto sú kľúčovými aktérmi v systéme sociálnych inovácií, prečo je ich spolupráca nevyhnutná a ako...

Spoločenský dopad sociálnych inovácií, systémová zmena
11. 10. 2022

Autorkou článku je externá expertka ÚSV ROS Jana Žišková Cieľom sociálnych inovácií je prinášať unikátne riešenia na dlhodobé spoločenské problémy, ktoré majú potenciál pozitívne meniť spoločenské systémy. O systémovej zmene a o spoločenskom dopade sociálnych inovácií som sa...

Možnosti financovania sociálnych inovácií – návratné financovanie a investovanie s dopadom
25. 07. 2022

Autorkou článku je externá expertka ÚSV ROS Jana Žišková Okrem nenávratného financovania je možné sociálne inovácie podporovať aj formou návratného financovania. To je v súčasnosti na Slovensku využívané minimálne, no skrýva v sebe veľký potenciál. Patrí sem najmä návratné financovanie s...

Podpora sociálnych inovácií z prostriedkov EÚ v novom programovom období
07. 06. 2022

Autorkou článku je externá expertka ÚSV ROS Jana Žišková z Nadácie Pontis. Finančná podpora ekosystému sociálnych inovácií je základnou podmienkou jeho rozvoja. Dôležité je,  aby bola koordinovaná, vyvážená a dostupná pre všetky fázy inovačného cyklu – od vývoja a pilotného testovania...

Podpora ekosystému sociálnych inovácií na Slovensku
29. 04. 2022

Autorkou článku je externá expertka ÚSV ROS Jana Žišková z Nadácie Pontis. Ekosystém sociálnych inovácií je komplexné prostredie, v ktorom vyrastajú, rozvíjajú sa a pôsobia sociálni inovátori, či iní tvorcovia spoločensky prospešných zmien.1 Tento ekosystém buď umožňuje rozvoj sociálnych...

Bariéry rozvoja sociálnych inovácií na Slovensku
07. 03. 2022

Autorkou článku je externá expertka ÚSV ROS Jana Žišková z Nadácie Pontis. Na európskej úrovni sú sociálne inovácie uznávané a využívané ako účinný nástroj na riešenie celospoločenských problémov a EÚ ich aktívne podporuje už dekádu rokov. Na Slovensku čelíme viacerým vážnym spoločenským...

Sociálne inovácie - príležitosť alebo výzva pre Slovensko?
01. 02. 2022

Autorkou článku je externá expertka ÚSV ROS Jana Žišková z Nadácie Pontis. Na Slovensku čelíme viacerým spoločenským výzvam ako sú klimatické zmeny, demografické zmeny a s tým súvisiace starnutie populácie, viacgeneračná chudoba, odliv mozgov z krajiny, či neustále sa zhoršujúce...

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]