Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. február 2024, utorok
 

Spoločenský dopad sociálnych inovácií, systémová zmena

11. 10. 2022

Autorkou článku je externá expertka ÚSV ROS Jana Žišková

Cieľom sociálnych inovácií je prinášať unikátne riešenia na dlhodobé spoločenské problémy, ktoré majú potenciál pozitívne meniť spoločenské systémy. O systémovej zmene a o spoločenskom dopade sociálnych inovácií som sa rozprávala s Radoslavom Pittnerom z organizácie Ashoka[1] , ktorá sa dlhodobo venuje podpore sociálnych inovátorov po celom svete.

Ako spolu súvisia sociálne inovácie a systémová zmena?  

Systémová zmena je podstatou sociálnej inovácie, pretože spoločenské problémy, ktoré negatívne dopadajú na veľké množstvo ľudí, sú zakorenené v spoločenských systémoch. Ak chceme priniesť nové riešenia, ktoré budú efektívnejšie, spravodlivejšie a udržateľnejšie a zároveň pozitívne ovplyvnia životy mnoho ľudí, tak musíme riešiť príčiny problémov a nielen neustále odstraňovať ich dôsledky. Potrebujeme preto transformovať systémy.

Čo si máme predstaviť pod pojmom systémová (spoločenská) zmena?

Systém je súbor prvkov, ktoré sú vzájomne prepojené a spoločne vytvárajú jeden celok. Systémová zmena nastáva, keď systém ako celok začne produkovať iné výsledky (lepšie alebo horšie). Vysvetlime si to na príklade matiek malých detí hľadajúcich kvalifikovanú prácu, ktoré nemôžu z časových dôvodov pracovať na plný úväzok. Ich kariérny rast v rámci skrátených úväzkov je výrazne limitovaný. Problém môžete riešiť priamo tým, že vytvoríte služby kariérneho poradenstva alebo špecializovanú personálnu agentúru, ktorá im bude pomáhať hľadať flexibilnú kvalifikovanú prácu. V tomto prípade viete jednoducho merať dopad Vašej práce, pretože viete spočítať, koľko hodín poradenstva ste poskytli a koľko matiek si vďaka Vám našlo kvalifikovanú prácu. Lenže stále budete narážať, pretože príčina problému je v nedostatku kvalifikovaných flexibilných pracovných úväzkov na pracovnom trhu a v jeho kultúre. Flexibilná práca nie je považovaná zamestnávateľmi za výhodnú a inzerujú pozície na plný úväzok. Nevedia, ako integrovať skrátené úväzky a kvalifikovanú prácu. Navyše je tu nepísaná norma, že človek pracujúci na skrátený úväzok nebude tak produktívny ako človek pracujúci na plný úväzok. Musíte transformovať systém zamestnávania a zmeniť podmienky. A to je komplexný problém, ktorý nemá jednoduché lineárne riešenie, ale je potrebné zvažovať veľa faktorov.

Ako sa dá dosiahnuť systémová zmena? 

V prvom rade musíte dobre poznať systém, ktorý chcete meniť. Poznať, akí sú v hre aktéri, ako rozmýšľajú, ako konajú, aké majú medzi sebou vzťahy a akými pravidlami sa riadia (formálnymi i neformálnymi). Na základe tohto poznania musíte predikovať, kde v systéme sú tzv. pákové body pre zmenu a postupne meniť celkové prostredie. Pozerať sa na systém ako celok. Byť si vedomí toho, že jedna zmena môže spôsobiť neželané nežiadúce účinky. Napríklad ako firma vypíšete pár flexibilných úväzkov na kvalifikované pozície, zamestnáte skvelého človeka, ale jeho manažér bude mať na nového zamestnanca výrazne väčšie časové nároky. Ten prácu opustí a firma sa utvrdí v tom, že flexibilné pracovné úväzky pre ňu nie sú vhodné. Systémová zmena sa preto deje spoluprácou aktérov v systéme, ktorí začnú fungovať iným spôsobom - ako celok. V rámci firmy teda nájdete manažéra, ktorý je schopný manažovať ľudí flexibilne, chce byť súčasťou zmeny a vytvoríte v jeho tíme skrátené úväzky. Keď to bude fungovať, tak budete pokračovať s ďalšími tímami a manažérmi. Musíte začať s tými, ktorí sú novej myšlienke naklonení a zvládnu i prípadné prekážky. Potrebujete nájsť riešenie v malom rozsahu (napríklad v 3 tímoch) a následne umožniť všetkým ostatným, aby mohli vaše riešenie aplikovať. Zmena systému nesie so sebou i zmenu myslenia a zažitých vzorcov chovania. Keď sa vám podarí vytvoriť kritickú masu tímov, ktoré takto fungujú, tak sa potom postupne zmení celá firma a flexibilné úväzky na kvalifikované práce budú jej novou normou. To chce ale čas a pochopenie, že systémová zmena sa deje exponenciálne, nie lineárne.

Ako k nej môžem prispieť JA ako jednotlivec?

Ako jednotlivec ste súčasťou systému. Zmena vždy začína ideou, ktorú môžete podporiť. Napríklad aj ako zamestnanec firmy, ktorá chce vytvoriť flexibilné úväzky. Budete proti alebo budete za? Budete podporovať ideu flexibilnej práce a hľadať spôsoby, ako ju realizovať, alebo sa pridáte na stranu tých, ktorí budú tvrdiť, že to nejde, pretože to vždy fungovalo nejakým spôsobom? Ako o tom budete diskutovať? Systémová zmena je o škálovaní myšlienky.

Ako toto môžeme preniesť na uvažovanie o sociálnych inováciách?

Ak by som ja ako inovátor našiel spôsob, ako zmeniť zamestnávanie ľudí na flexibilné úväzky, tak si toto know-how môžem držať sám pre seba a postupne pracovať s väčším množstvom zamestnávateľov. Pravdepodobne z toho vytvorím celkom dobrý biznis model. Lenže nikdy nedosiahnem veľkosti, aby som prerástol celý problém. Aké veľké kapacity by som musel mať, aby som priamo pracoval so všetkými zamestnávateľmi na Slovensku a priniesol skutočnú zmenu?  Koľko ľudí by som potreboval? Pri systémovej zmene nejde o to, aby jedna organizácia rástla a držala riešenie. To je klasický biznisový pohľad na škálovanie. Podstatou systémovej zmeny je nájsť spôsob, aby sa riešenie mohlo šíriť bez nás. Ide o nepriamy dopad a o to, aby každý zamestnávateľ bol schopný vytvárať flexibilné úväzky a táto idea sa stala novou normou. A to je úplne iný spôsob uvažovania, než na ktorý sme zvyknutí, pretože sa musíme vzdať kontroly nad našim riešením. Ak chceme priniesť skutočnú zmenu, tak musíme byť otvorení, ísť zmene v ústrety a nie jej brániť tým, že budeme lipnúť na vlastníctve.

V Ashoke sa téme systémovej zmeny venujete aktívne. Z vašich poznatkov dokonca vznikol zaujímavý kurz: Cesta k systémovej zmene. Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre všetkých, ktorých trápi nejaký spoločenský problém, chcú nájsť naozaj efektívne riešenie a pochopiť podstatu systémovej zmeny. Kurz je postavený na konkrétnych príkladoch stratégií inovátorov zo siete Ashoka. V rámci kurzu si môžete vytvoriť vlastnú teóriu zmeny. Viac informácií o kurze nájdete tu: Online kurz: Cesta k systémové změně | Ashoka | Everyone a Changemaker


 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]