Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. november 2023, utorok
 

Závery z infoseminárov k výzvam pre MNO

14. 06. 2017

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v spolupráci s riadiacim orgánom operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS) a informačno-poradenskými centrami pre európske štrukturálne a investičné fondy realizoval sériu infoseminárov pre mimovládne neziskové organizácie. Infosemináre boli venované predstaveniu  dvoch balíkov výziev z OP EVS, ktoré sú smerované práve na MNO – tvorba lepších verejných politíkinformovanosť a občianska participácia. V priebehu mája a júna 2017 sme sa vo všetkých krajských mestách rozprávali s MNO o možnostiach zlepšenia poskytovania služieb občanom nastavením lepších verejných politík. Úrad splnomocnenca úzko spolupracoval pri tvorbe výziev s OP EVS, pričom zmapoval samotný dopyt MNO, pomohol nadefinovať podmienky výziev a špecifické merateľné ukazovatele.

Infosemináre boli rozčlenené do 3 hlavných blokov:

1. blok

2. blok

3. blok

Zúčastnení ocenili, že sa semináre konali vo všetkých krajských mestách, čo dokázala aj početná návštevnosť – počas desiatich infoseminárov (v Bratislave sme pre veľký záujem zorganizovali až 3 semináre) sme diskutovali s takmer 450 účastníkmi. Vďaka tomu mali mimovládky príležitosť dostať odpovede na otázky od predstaviteľov riadiaceho orgánu a zástupcov úradu splnomocnenca. Pridanou hodnotou boli aj inšpiratívne praktické príklady možných aktivít v podaní skúsenej lektorky Danice Hullovej z Centra vzdelávania neziskových organizácií (CVNO) a jednoduchý návod, ktorý pomôže organizáciám zorientovať sa v spleti administratívnych požiadaviek.

Zaujímavé otázky, ktoré na infoseminároch zazneli, budú spolu s odpoveďami publikované v krátkej príručke, ktorá bude k dispozícii na našej webstránke a na webstránke OP Efektívna verejná správa.

Na infoseminároch sa zúčastnili aj expertní pozorovatelia v rámci projektu Partnerstvo, ktorý realizuje Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. Cieľom projektu je zhodnotiť doterajšie postupy zapájania partnerov do implementácie a monitorovania európskych fondov a navrhnúť postupy na zlepšenie participácie. Projekt okrem iného hodnotí, ako riadiace orgány informujú potenciálnych žiadateľov o výzvach z európskych fondov, semináre boli preto ideálnym miestom na zber spätnej väzby od zúčastnených.

Všetkým zúčastneným ďakujeme za záujem o infosemináre a o vôľu prispieť k zlepšeniu služieb občanom Slovenska. Veríme, že aj vďaka projektom MNO pomôžeme zlepšiť fungovanie verejnej správy na Slovensku, posilníme spoluprácu MNO s verejnou správou a pripravíme lepšie podmienky pre poskytovanie služieb a aktivít MNO na Slovensku do budúcnosti.

Akékoľvek stručné otázky ohľadom predmetných výziev môžete adresovať riadiacemu orgánu OP EVS, prípadne sa obráťte na úrad splnomocnenca.


 

Prezentácie na stiahnutie:

 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]