Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. jún 2024, nedeľa
 

Energetika budov ako nástroj na boj s klimatickou krízou a zhoršujúcou sa sociálnou situáciou

18. 05. 2022

Autorkou článku je externá expertka ÚSV ROS Lucia Szabová z Klimatickej koalície.

V súvislosti so zhoršujúcou sa klimatickou krízou čelíme stále viac rôznym výzvam na zavádzanie opatrení smerujúcich k zníženiu emisií skleníkových plynov vo všetkých oblastiach života. Jednou z najperspektívnejších oblastí znižovania emisií je znižovanie našej spotreby energií a výmena tepelného zdroja pri vykurovaní. Najzelenšia a pre klímu najpriaznivejšia energia je tá, ktorú vôbec nevyrobíme. 

Slovensko má veľký potenciál znižovania energetickej spotreby vo viacerých sektoroch. Práve obnova budov so sebou prináša asi najviac benefitov. Tie sú citeľné nielen pri spomalení klimatickej zmeny, ale aj pri znižovaní nákladov na vykurovanie verejných budov ale predovšetkým domácnosti. Dôležitým prínosom kvalitnej obnovy budov je aj celkové zlepšenie interiérov s pozitívnym dopadom na zdravie obyvateľstva. 

Pod vplyvom aktuálneho diania si čoraz viac uvedomujeme to, že otázka energetickej hospodárnosti sa výrazne dotýka aj všeobecnej bezpečnosti. Slovensko je výrazne závislé od zahraničných zdrojov energie a zníženie jej spotreby je zároveň aj súčasťou ekonomiky a bezpečnosti štátu a sociálnej situácie jeho obyvateľov.

Tempo obnovy budov na Slovensku nie je rovnaké vo všetkých kategóriách. Kým vďaka dlhodobej podpore sa u nás pomerne rýchlo obnovujú bytové domy pri rodinných domoch a verejných budovách je to tempo omnoho pomalšie. Kým bytové domy sa obnovujú tempom okolo 3 % ročne a súčasťou je už nielen zateplovanie ale aj komplexnejšia obnova v podobe výmeny okien a izolácie spoločných priestorov, verejné budovy sa obnovujú pomaly a to tempon 1 % ročne. Pri rodinných domoch je síce tempo rýchlejšie ale často je obnova robená neodborne a nie je dostatočne komplexná, čiže sa nevyužíva potenciál úspory energií.

Pri súčasnom rekordnom náraste cien energií je práve obnova rodinných domov stále viac sociálnou otázkou. Napriek tomu, že Slovensko ešte len pripravuje definíciu energetickej chudoby, je evidentné, že domácnostiam sa zvyšujú náklady na energie.

Tomuto problému sa aktívne venujú viacerí aktéri, čo môže vo výsledku vidieť aj pri nastavovaní financovania z eurofondov prostredníctvom Plánu obnovy a odolnosti ako aj z nového Programu Slovensko 2021-2027. Plán obnovy a odolnosti ráta s výraznou podporou obnovy verejných budov vo viacerých komponentoch. Pre rodinné domy vzniká program "Obnov dom", ktorý bude podporovať výmenu tepelného zdroja spojenú s obnovou budov, čo je pozitívnou ukážkou komplexného prístupu k tejto problematike. V dôsledku zhoršujúcej sa situácie cien energií sú do podpory zahrnuté aj sociálne znevýhodnené skupiny. Celkovo program podporí 30 000 rodinných domov sumou 528,2 milióna eur.

Program ráta s podporou obnovy budov a zároveň podporou výmeny tepelných zdrojov, ako aj podporou obnoviteľných zdrojov energie. Pri nastavovaní výziev treba čeliť niekoľkým dôležitým aspektom. Veľmi zásadnou otázkou je, ako nastaviť výzvy tak, aby nevynechali sociálne zraniteľné skupiny. Synergia medzi environmentálnymi a sociálnymi potrebami je dôležitou úlohou v nastavovaní výziev v cieli 2 ale aj v cieli 4 Programu Slovensko, kde sa plánuje aj podpora zabezpečenia bývania pre zraniteľné skupiny obyvateľstva.

Rovnako dôležité je nastavenie technických parametrov, tak aby sme pomocou použitých financie dosiahli optimálny výsledok dostatočne kvalitnej obnovy a zároveň podpory väčšieho množstva domácností. V neposlednom rade by mali byť výzvy prehľadné a užívateľsky jednoduché, aby boli dostatočne dostupné širokej skupine obyvateľstva.

V rámci projektu Partnerstvo zapájame viacerých aktérov z energetickej, stavebnej, environmentálnej a sociálnej oblasti, s cieľom aby výsledné výzvy dosiahli čo najlepšie výsledky pre občanov Slovenska. Program Slovensko tak umožní v našej krajine znížiť závislosť na fosílnych palivách, zredukovať emisie skleníkových plynov, posilniť bezpečnosť a pomôcť v sociálnej oblasti.

 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]