Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. jún 2024, nedeľa
 

Potrebujeme zmapovať potenciál expertov pre spoluprácu na tvorbe budúcich výziev z Fondu spravodlivej transformácie

18. 05. 2022

Autorkou článku je externá expertka ÚSV ROS Lenka Ilčíková z organizácie Priatelia Zeme - CEPA.

Podpora z Fondu spravodlivej transformácie je pre Slovensko alokovaná vo výške 459 mil. Eur. Okrem Hornej Nitry sa tieto prostriedky prerozdelia aj medzi niektoré okresy v Košickom a Banskobystrickom kraji. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky predpokladá, že prvé výzvy na predkladanie projektov budú vyhlásené už na jeseň 2022. Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti apeluje na partnerský dialóg a navrhuje praktické kroky pri nastavovaní kvalitných výziev.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI) je na Slovensku orgánom zodpovedným za prípravu Plánu spravodlivej transformácie  (PST), ktorého vypracovanie je podmienkou pre čerpanie prostriedkov z rovnomenného Fondu (FST).

PST predpokladá, že z FST budú podporené rôzne projekty v oprávnených regiónoch, ako napríklad projekty zamerané na diverzifikáciu malého a stredného podnikania, výskum a inovácie, opatrenia v oblasti trhu práce, revitalizácie brownfieldov, podporu rozvoja obnoviteľných zdrojov energie, podporu energetickej efektívnosti budov a obehového hospodárstva.

Dopyt po týchto typoch podpory je v regiónoch pomerne dobre zmapovaný prostredníctvom tzv. zásobníkov indikatívnych projektových zámerov. Nezáväzná online výzva s cieľom identifikovať dopyt po finančnej podpore priamo v území bola spustená v marci 2021 na výzvu zareagovali rôzne subjekty predložením viac ako 460 projektových návrhov. Výzvy na predkladanie projektov z FST budú ale otvorené všetkým žiadateľom, bez ohľadu na to, či sa už pred tým zúčastnili nezáväznej online výzvy alebo nie.

Jedným z cieľov MIRRI je taktiež identifikovať tzv. flagship projekty, teda akési vlajkové lode regiónu. Má ísť o projekty s veľký dopadom na transformáciu regiónu, ktoré sú už v pokročilejšom štádiu pripravenosti.

Takýmito projektami môžu byť práve tie, ktoré budú zamerané na zvyšovanie energetickej efektívnosti budov a využívanie geotermálnej energie pre vykurovanie domácností. Flagship projekty sa pravdepodobne budú môcť uchádzať o financovanie v špecifickej uzavretej výzve. Proces akým budú projekty hodnotené odbornými hodnotiteľmi a ako regióny budú interpretovať prínos takýchto projektov zatiaľ nie je známy. 

Ako by mali byť nastavené výzvy, aby vyhovovali implementačnej praxi?

Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti apeluje na partnerský dialóg a navrhuje praktické kroky pri nastavovaní kvalitných výziev ako pre Hornú Nitru, tak aj pre zvyšné dva regióny:

-          Vznik expertných pracovných skupín pre prípravu dopytových výziev

-          Konzultácie s potenciálnymi prijímateľmi

-          Realizácie pološtrukturovaných rozhovorov a workshopov so skúsenými prijímateľmi

Prvotné návrhy tém projektových výziev Fondu spravodlivej transformácie sú dostupné na tomto odkaze (PDF, 354 kB).

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]