Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 31. máj 2020, nedeľa
 

Slovenské skúsenosti s dobrovoľníctvom odzneli na konferencii v Česku

26. 03. 2018

PrahaV dňoch 20. a 21. marca 2018 sa v Prahe konala medzinárodná odborná konferencia zameraná na rozvoj dobrovoľníctva v Českej republike (ČR), ktorej sa zúčastnila aj zástupkyňa ÚSV ROS. V prvý deň konferencie, v rámci hlavného odborného bloku zameraného na stav dobrovoľníctva v zahraničí a príkladov dobrej praxe aplikovateľnej pre ČR odprezentovala postoj Slovenskej republiky k téme dobrovoľníctva. Účastníkom konferencie podala informácie o tom, aké je postavenie témy dobrovoľníctva a jeho inštitucionálne umiestnenie na Slovensku, o súvisiacej legislatíve a financovaní a taktiež o úlohách vyplývajúcich z Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku týkajúcich sa dobrovoľníctva.

Súčasťou druhého dňa bol interaktívny workshop, kde účastníkom neziskových organizácií zaoberajúcich sa dobrovoľníctvom a taktiež zástupcom verejnej správy v ČR (štátnej správy, samosprávy na regionálnej a miestnej úrovni) sprostredkovala prostredníctvom tematicky zameraných okrúhlych stolov naše skúsenosti s fungovaním Platformy dobrovoľníckych centier (tá je súčasťou Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie), ale aj s fungovaním krajských dobrovoľníckych centier na Slovensku.

Vzhľadom na to, že Ministerstvo vnútra ČR v súčasnosti realizuje projekt s názvom Koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice s akcentem na zajištení regionální a oborové dostupnosti dobrovolnictví v podobe dobrovolnických center, boli pre nich naše skúsenosti veľmi cenným, dôležitým a praktickým zdrojom informácií. Tie sa zároveň stanú súčasťou medzinárodnej porovnávacej štúdie – analýzy, realizovanej v 6 európskych krajinách: na Slovensku, Poľsku, Taliansku, Nemecku, Rakúsku a Holandsku. Výstupy analýzy zameranej na riadenie dobrovoľníctva v Európskej únii budú slúžiť ako podklad pre prípravu návrhu Koncepcie dobrovoľníctva v Českej republike.

 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]