Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. február 2024, streda
 

ÚRADNÝ SPRAVODAJ 38. - 39. týždeň 2017

28. 09. 2017

.

Novela infozákona v medzirezortnom pripomienkovom konaní (MPK)

Od 20. septembra do 10. októbra 2017 je možné pripomienkovať novelu zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), ktorá je v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Aké zmeny prináša najrozsiahlejšia novela zákona od jeho prijatia v roku 2000, aj ktoré subjekty z rôznych oblastí sa podieľali na príprave novely, sa dočítate na našej webstránke.

Otvorené vzdelávacie zdroje sú celosvetovou témou

V dňoch 18. – 20. septembra sa v slovinskej Ľubľane konal v poradí druhý celosvetový kongres UNESCO na tému otvorené vzdelávacie zdroje. K hlavným témam kongresu, ktorý spojil ministrov školstva, vysokých predstaviteľov rezortov školstva či zástupcov vzdelávacích inštitúcií a expertov z mimovládneho sektora z celého sveta, patrili otázky kvality otvorených vzdelávacích zdrojov či podpora učiteľov, aby otvorené vzdelávacie zdroje nielen využívali, ale aj sami tvorili a následne sa o ne podelili. Celým kongresom rezonovala dôležitosť otvorených vzdelávacích zdrojov pri napĺňaní cieľov Agendy 2030 prijatej na pôde OSN  a konkrétne cieľu 4 – Kvalitné vzdelávanie. Kongresu sa okrem predstaviteľov ministerstva školstva SR zúčastnili aj zástupkyne ÚSV ROS – ktorý tému otvorených vzdelávacích zdrojov priniesol na Slovensko ako prvý v rámci Iniciatívy pre otvorené vládnutie už v roku 2015. Aby sa táto téma na Slovensku rozvíjala, je potrebné nájsť pre ňu pochopenie na strane ministerstva školstva, sústrediť sa na hľadanie ciest tvorby otvorených vzdelávacích zdrojov a snažiť sa búrať existujúce bariéry. Viac sa o konkrétnych výstupov kongresu dočítate na našej webstránke.

Zástupcovia ÚSV ROS na medzinárodnom workshope k téme participačných mechanizmov príslušníkov národnostných menšín v Európe

V stredu 20. septembra sme sa zúčastnili medzinárodného workshopu organizovaného Úradom splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny pod názvom „Modely participačných mechanizmov príslušníkov národnostných menšín v Európe“. K cieľom podujatia patrilo okrem iných hľadanie nových výziev a impulzov zameraných na zlepšenie mechanizmov participácie osôb patriacich k národnostným menšinám na rozhodovaní o veciach, ktoré sa ich priamo týkajú, či identifikovať podmienky a limity efektívnej účasti osôb patriacich k národnostným menšinám na kultúrnom, náboženskom a ekonomickom živote, ako aj na verejných záležitostiach. Zaujímavou témou bolo aj hľadanie nástrojov účinnej účasti národnostných menšín na verejnom živote na úrovni štátu ako celku a samosprávy v určitých miestnych a vnútorných záležitostiach národnostných menšín. V neposlednom rade boli na workshope predstavené modely participačných mechanizmov osôb patriacich k národnostným menšinám vo vybraných európskych krajinách (Maďarsku, Srbsku, Česku a v Nemecku). Bližšie informácie o priebehu workshopu sú dostupné na webstránke úradu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny.

Financovanie MNO

Zasadnutia pracovných skupín k téme financovanie MNO veľmi intenzívne pokračovala celý september. Postupne nastáva čas sumarizácie postrehov, návrhov, odporúčaní, s ktorými sa podelíme s organizáciami sektora ako aj so zástupcami verejnej správy na 5 workshopoch po celom Slovensku:

  • 11.10.2017 v Prešove
  • 12.10.2017 v Košiciach
  • 18.10.2017 v Banskej Bystrici
  • 19.10.2017 v Žiline
  • 24.10.2017 v Bratislave

Tešíme sa na stretnutie s Vami a hlavne na Vaše reakcie na zosumarizované výstupy. Prosím, zaregistrujte svoju účasť na tejto stránke.

Národný projekt Participácia pozýva na diskusiu z cyklu Choreografie zmeny v Banskej Štiavnici

V najbližších týždňoch sa tešíme na cyklus ôsmych panelových diskusií, ktoré uvádzame pod spoločným názvom Choreografie zmeny. Prvý diskusný večer so splnomocnencom SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martinom Giertlom a jeho hostí na tému: V ozvenách reality, alebo kam kráčaš Slovensko?, sa uskutoční v sobotu 7.októbra 2017 o 17:00 hod. v Art Cafe Banská Štiavnica. Viac informácií nájdete na tomto odkaze. O ďalších podujatiach z cyklu Choreografie zmeny sa dozviete ak budete sledovať našu webstránku alebo facebook. Srdečne sa na Vás tešíme!


 

Úradný spravodaj v pdf. verzii nájdete na tomto mieste. (PDF, 473 kB)  Všetky Úradné spravodaje nájdete aj na tomto mieste.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]