Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. jún 2024, utorok
 

ÚRADNÝ SPRAVODAJ 40. - 41. týždeň

19. 10. 2017

.

Navýšenie zdrojov pre projekty mimovládnych organizácií

V súvislosti s balíčkom výziev pre mimovládne neziskové organizácie (MNO), ktoré v máji 2017 vyhlásil riadiaci orgán operačného programu Efektívna verejná správa v gescii Ministerstva vnútra SR, bola prvotná alokácia 15 mil. eur navýšená o ďalších 15 mil. eur. K navýšeniu alokácie došlo z dôvodu vysokého záujmu mimovládnych organizácií už v prvom kole s uzávierkou 21.08.2017, kedy na výzvy reagovali mimovládne organizácie so 116 projektmi s požadovanou alokáciou, ktorá 2-násobne prevyšovala pôvodne stanovenú celkovú sumu. Viac informácií nájdete na našej webstránke.

Financovanie MNO

Pokračujú workshopy po celom Slovensku k téme financovania MNO, ktoré nadväzujú na zasadnutia pracovných skupín. S organizáciami sektora ako aj so zástupcami verejnej správy sa o poznatky, ktoré vzišli z pracovných skupín podelíme ešte na 2 workshopoch:

  • 19.10.2017 v Žiline
  • 24.10.2017 v Bratislave

Tešíme sa na stretnutie s Vami a hlavne na Vaše reakcie na zosumarizované výstupy. Prosím, zaregistrujte svoju účasť na tejto stránke.

Právnické think tanky ako poskytovateľ znalostí pre vlády

Organizácia VIA IURIS odprezentovala na pôde úradu splnomocnenca výsledky analýzy, ktorá je súčasťou projektu Medzinárodného vyšehradského fondu a realizovala sa v ďalších krajinách V4 + na Ukrajine a v Moldavsku.

Analýza zmapovala právnické think tanky na území Slovenska a ich vzťah k vládnym inštitúciám. Popísala súčasný stav a navrhla odporúčania v kontexte Slovenska, ale aj ostatných krajín, zapojených do projekt. Analýzu si môžete prečítať na stránke Via Iuris.  

Úradná desiata a Komorná večera s Komorou mimovládnych organizácií

Ďalšie neformálne stretnutie splnomocnenca so zástupcami MNO sa konalo v utorok 3. októbra 2017. Diskutovali sme napríklad aj o  novele infozákona, ktorá bola do 10. októbra 2017 v medzirezortnom pripomienkovom konaní a na ktorú MNO reagovali hromadnou pripomienkou, stručne sme predstavili analýzy slovenských think tankov a poskytovania ich znalostí vládam krajín Vyšehradskej štvorky + Ukrajiny a Moldavska, ktoré u nás odprezentovala Via Iuris a zaoberali sme sa aj zákonom o športe a jeho dopad na malé športové kluby a telovýchovné jednoty. V utorok 17. októbra sme pokračovali aj v sérii neformálnych Komorných večerov so zástupcami MNO.

Open Government Week 2017 – Pozvánka

ÚSV ROS Vás srdečne pozýva na celotýždňový workshop s názvom Open Government Week 2017, ktorý sa bude konať v  týždni od 6. novembra do 10. novembra 2017. Budeme diskutovať a hľadať spoločné a prospešné riešenia pre všetkých v témach otvorené vzdelávanie, participácia, otvorená justícia, otvorené dáta a v téme nástroje boja proti korupcii.

OPEN GOVERNMENT WEEK 2017 je rozdelený na úvod a 5 tematických blokov:

  • 06.11.2017 - OTVORENIE OPEN GOVERNMENT WEEK 2017 panelovou diskusiou na tému "Dokáže otvorené vládnutie prinavrátiť dôveru ľudí v štát?" (11:00 - 13:00)
  • 06.11.2017 – Otvorené vzdelávacie zdroje (14:00–17:30)
  • 07.11.2017 – Participácia (9:00–16:00)
  • 08.11.2017 – Otvorená legislatíva (9:00–15:00)
  • 09.11.2017 – Otvorené informácie (otvorené dáta, otvorené API, otvorený softvér) (9:00–16:00)
  • 10.11.2017 – Transparentnosť a boj proti korupcii (9:00–15:00)

Open Government Week sa bude konať v Galérii Slovenskej výtvarnej únie (Dostojevského rad 2, Bratislava). V prípade Vášho záujmu zúčastniť sa workshopu, prosím, vyplňte registračný formulár a zarezervujete si deň/dni vo Vašom kalendári. Viac informácií nájdete na našom Facebooku a našej webstránke.

Koordinačné stretnutie k open data politikám

ÚSV ROS organizoval  dňa 3.10.2017 na pôde MV SR koordinačné stretnutie k plneniu úloh Akčného plánu OGP 2017-2019, Stratégie a akčného plánu sprístupnenia a používania otvorených údajov verejnej správy (gestor: NASES) a Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy (gestor: ÚPPVII). Stretnutie inicioval ÚSV ROS s cieľom vyjasniť otázky k plneniu úloh týkajúcich sa zverejňovania otvorených dát, API a otvoreného softvéru.

Koordinačné stretnutie viedol Milan Andrejkovič za ÚSV ROS. Za prítomnosti predkladateľov materiálov sa vyjasnili otázky súvisiace s implementáciu úloh predmetných materiálov. Prezentáciu zo stretnutia vrátane návrhov na riešenie predmetných úloh nájdete na našej webstránke.

Národný projekt Participácia pozýva na ďalšiu diskusiu z cyklu Choreografie zmeny v Bratislave

Po prvom diskusnom večeri, ktorý sa konal v Banskej Štiavnici Vás pozývame na ďalší večer so splnomocnencom SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martinom Giertlom a jeho hostí, ktorý sa tento krát bude zaoberať participáciou zraniteľných skupín. Diskusia s názvom: Zraniteľné skupiny vo verejnom diskurze, ktorá je spojená s výstavou českej fotografky Libuše Jarcovjákovej sa uskutoční v piatok 27.októbra 2017 od 18:00 hod. vo Flatgallery na Baštovej 1  v Bratislave. Viac informácií nájdete na tomto odkaze. O ďalších podujatiach z cyklu Choreografie zmeny sa dozviete ak budete sledovať našu webstránku alebo Facebook. O rôznych podobách participácie sa môžete dočítať aj v našom novom newslettri národného projektu Participácia, ktorý nájdete na tomto mieste.


 

Úradný spravodaj v pdf. verzii nájdete na tomto mieste. (PDF, 583 kB) (PDF, 473 kB)  Všetky Úradné spravodaje nájdete aj na tomto mieste.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]