Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. február 2024, streda
 

ÚRADNÝ SPRAVODAJ 49. - 51. týždeň 2017

22. 12. 2017

logo

AKTUÁLNE SPRÁVY Z ÚRADU SPLNOMOCNENCA NÁJDETE AJ NA NAŠOM FACEBOOKU A O OGP TÉMACH INFORMUJEME AJ NA YOUTUBE.

O participácii so študentmi z celého sveta

Dňa 8. decembra 2017 sme na pôde ÚSV ROS prijali medzinárodnú skupinu vysokoškolských študentiek a študentov z Masarykovej univerzity v Brne s pôvodom zo Slovenska, z Českej republiky, Grécka a Japonska, ktorí navštevujú kurz zameraný na možnosti a výzvy sociálnej inklúzie v krajinách V4. Na stretnutí odzneli aktivity, ktorým sa ÚSV ROS venuje, ako aj zámery a očakávané výsledky národného projektu NP Parti. Viac informácií spolu s fotkami nájdete na našom webe.

Zhodnotenie roku 2017 pre partnerov, priateľov a spolupracovníkov

Dňa 11. decembra 2017 sme na pôde ÚSV ROS spolu s našimi partnermi, priateľmi a spolupracovníkmi zhodnotili uplynulý rok. Všetkým zúčastneným ďakujeme! 

Pracovné stretnutie k nariadeniu EÚ o ochrane osobných údajov

V utorok, 12. decembra 2017 sme na pôde ÚSV ROS zorganizovali workshop v súvislosti s blížiacou sa účinnosťou nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR). Tatiana Valentová, vrchná inšpektorka Úradu na ochranu osobných údajov SR, prítomným účastníkom workshopu z občianskeho sektora predstavila GDPR a hlavné zmeny, ktoré prináša. Venovala sa tiež odpovediam na dopredu zaslané otázky, ako aj na otázky položené priamo počas workshopu. Počas stretnutia odzneli aj ďalšie otázky, ktoré vzhľadom na dĺžku workshopu, nebolo možné zodpovedať. ÚSV ROS preto plánuje usporiadať aj ďalšie workshopy na tému novej úpravy ochrany osobných údajov. 

Zasadnutie Rady vlády SR pre Agendu 2030

Dňa 13. decembra 2017 sa konalo prvé zasadnutie Rady vlády SR pre Agendu 2030, ktorej predsedal podpredseda vlády SR P. Pellegrini. Zasadnutia sa zúčastnil aj súčasný zastupujúci generálny tajomník OSN a minister zahraničia SR M. Lajčák a ako hostka aj zástupkyňa generálneho tajomníka OECD, bývalá fínska premiérka Mari Kiviniemi. Na zasadnutí s príspevkom vystúpil aj splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martin Giertl. Týmto zasadnutím sa oficiálne zahájil proces definície národných priorít SR v rámci Agendy 2030 ako aj tvorba vízie Slovenskej republiky - kde a aká chce byť v roku 2030.

Zasadnutie Rady vlády SR pre ľudské práva

Dňa 14. decembra 2017 sa konalo zasadnutie Rady vlády SR pre ľudské práva. Zasadnutia sa zúčastnil aj splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti M. Giertl. Po ukončení tejto rady sa konala odborná konferencia o pomoci obetiam trestných činov, na ktorej sa zúčastnili aj predstavitelia ÚSV ROS.

Zúčastnili sme sa konferencie o pomoci obetiam trestných činov

Pri príležitosti medzinárodného dňa ľudských práv (10. december)  zorganizovalo Ministerstvo spravodlivosti SR konferenciu o práci MNO, štátu a odborníkov s obeťami trestných činov a o zmenách, ktoré prinesie nový Zákon o obetiach trestných činov. Účastníkov konferencie privítala podpredsedníčka vlády ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská. Samotná konferencia bola rozdelená do troch blokov, v prvom  -„Poskytovanie pomoci obetiam trestných činov“ diskutovali odborníčky a odborníci z mimovládneho prostredia o formách pomoci a svojich skúsenostiach so spoluprácou so štátnymi orgánmi. Druhý blok bol venovaný diskusii na tému „Prevencia a postavenie obete v súdnom konaní“. Predstavitelia štátu v ňom diskutovali o kontakte s obeťami v rámci vyšetrovania a o výzvach a možnostiach nového zákona. V treťom bloku „Znalecké dokazovanie a úlohy psychológa v kontakte s obeťami trestných činov“ psychologičky a psychológovia diskutovali o špecifikách práce s obzvlášť zraniteľnými obeťami a úskaliach znaleckého dokazovania pri posudzovaní obete a jej tvrdení.

Schválený reformný a projektový zámer k výskumu občianskej spoločnosti na Slovensku

Dňa 18. decembra 2017 schválila hodnotiaca komisia reformný zámer národného projektu ÚSV ROS s názvom Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti, ktorého cieľom je zlepšiť tvorbu verejných politík aj prostredníctvom hĺbkového poznania občianskej spoločnosti na Slovensku. Na druhý deň -19. decembra 2017 schválil monitorovací výbor Operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS) aj projektový zámer a odporučil pripraviť projekt na odborné hodnotenie. Jedným z podkladov pre realizáciu projektu je aj štúdia uskutočniteľnosti zostavenia satelitného účtu za mimovládne neziskové organizácie (MNO), ktoré v spolupráci s ÚSV ROS pripravil Štatistický úrad SR.

Stretnutie garantov k projektu Partnerstvo v Banskej Bystrici

Dňa 4. decembra sa v Banskej Bystrici konalo stretnutie garantov projektu, na ktorom sa zrekapitulovali kľúčové výstupy a úspechy projektu a pripravoval sa plán aktivít na prvý kvartál roku 2018. Medzi zaujímavé témy patrilo pokračovanie aktivít v oblasti štátnej pomoci či plánovanie prieskumov medzi odbornými hodnotiteľmi projektov EŠIF, ktoré by mali vniesť svetlo do súčasného fungovania systému hodnotenia a výberu projektov.

Z denníkov Národného projektu Participácia

O bohatých životoch pilotných projektoch, ale aj analytickej časti NP Parti sa pravidelne dočítate na našom webe v článkoch pod spoločným názvom Z denníkov. Už teraz nájdete informácie z mesiacov november a december, ktoré postupne aktualizujeme. Príjemné čítanie!

Prvé stretnutie k financovaniu MNO v novom roku

Dňa 17. januára 2018 sa uskutoční prvé spoločné stretnutie pracovných skupín k financovaniu MNO. Stretnutie nadväzuje na zasadnutia, ktoré sa uskutočnili v priebehu leta a jesene 2017. V prípade záujmu o účasť na stretnutí nás kontaktujte na tejto e-mailovej adrese.

Materiál zozbierala a spracovala Lucia Bernátová z ÚSV ROS.


Úradný spravodaj v pdf. verzii nájdete na tomto mieste. (PDF, 566 kB) Všetky Úradné spravodaje nájdete aj na tomto mieste.

 

 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]