Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. február 2024, streda
 

ÚRADNÝ SPRAVODAJ - August 2018

27. 08. 2018

logo

 

 

 

AKTUÁLNE SPRÁVY Z ÚRADU SPLNOMOCNENCA NÁJDETE AJ NA NAŠOM FACEBOOKU A O OGP TÉMACH INFORMUJEME AJ NA YOUTUBE.

Vláda SR schválila návrh zákona o registri mimovládnych neziskových organizácií

Návrh zákona o registri mimovládnych neziskových organizácií, ktorý sme pripravovali spoločne s ministerstvom vnútra schválila vláda SR na svojom zasadnutí dňa 22. augusta 2018. Návrh bude postúpený do legislatívneho procesu na parlamentnej úrovni. Teší nás, že navrhovaná úprava registru získala podporu širokého spektra zainteresovaných aktérov predovšetkým zo strany mimovládnych neziskových organizácií. Register MNO bude predstavovať logicky jednotný a dátovo konzistentný zdroj údajov o piatich formách MNO - občianskych združeniach, organizáciách s medzinárodným prvkom, neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, nadáciách a neinvestičných fondoch, vďaka čomu budú mimovládne neziskové organizácie môcť jednoducho získať oficiálny výpis, ktorý bude použiteľný na právne úkony. Celé znenie schváleného návrhu nájdete na našom webe.

Opäť hľadáme nových kolegov do projektu Výskum

Do projektu zameraného na výskum neziskového sektora a občianskej spoločnosti opäť hľadáme ďalších členov nášho tímu na pozície expertov a seniorských a juniorských analytikov. Naši noví kolegovia by mali mať skúsenosti a znalosti o práci vo verejnoprospešných oblastiach (kultúrnych a duchovných hodnôt, životného prostredia, ľudských práv, zdravia, sociálnych služieb a sociálnej pomoci, vzdelávania, vedy, výskumu a vývoja, športu a telovýchovy, dobrovoľníctva, rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci).  Všetky podrobnosti o voľných pozíciách nájdete na našom webe.

Pripravili sme strednodobú hodnotiacu správu plnenia záväzkov Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2017-2019

V spolupráci s kontaktnými osobami pre záväzky Iniciatívy pre otvorené vládnutie na jednotlivých rezortoch, zainteresovanými mimovládnymi neziskovými organizáciami a odborníkmi na jednotlivé témy sme v priebehu jari a leta pracovali na príprave strednodobej hodnotiacej správy  plnenia záväzkov Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2017-2019. Hodnotiaca správa podáva aktuálny a presný obraz o stave jednotlivých úloh z kvalitatívneho hľadiska a budeme z nej vychádzať aj pri príprave nového Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2019-2021. Celé znenie správy nájdete na našom webe.

V letných mesiacoch pripravujeme zaujímavé aktivity v rámci projektu Partnerstvo II

V projekte Partnerstvo II pripravujeme plány najdôležitejších jesenných podujatí. V dôležitej téme zrozumiteľnosti komunikácie pripravujeme sériu workshopov pre zamestnancov štátnej správy, ktorí sa venujú téme eurofondov. Sústredíme sa aj na prepájanie ministerstiev, ktoré pripravujú podporu témam presahujúcich hranice jednotlivých operačných programov, a ktoré si vyžadujú spoluprácu medzi jednotlivými rezortmi. Za účelom podpory vzájomnej komunikácie a spolupráce preto na jeseň zorganizujeme dvojdňové sieťovacie podujatie pre oblasť sociálnej ekonomiky.

Začali sme mapovať skúsenosti s participatívnym rozpočtom na Slovensku

V rámci národného projektu Participácia pripravujeme zbierku prípadových štúdií zameranú na využívanie participatívneho rozpočtu, ktorá bude obsahovať odporúčania pre všetkých, ktorí s o participatívny rozpočet zaujímajú. V súčasnosti sme začali s mapovaním využívania particpatívneho rozpočtu – na regionálnej, lokálnej úrovni či v prostredí škôl sme doteraz našli viac ako 30 prípadov.

Materiál zozbierala a spracovala Lucia Bernátová z ÚSV ROS.


Úradný spravodaj v pdf. verzii nájdete na tomto mieste. (PDF, 438 kB) Všetky Úradné spravodaje nájdete aj na tomto mieste.

 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]